Skogsvärden nr 4, 2010

Tema: Jämställdhet

Skogsvärden nr 4, 2010
  • Företagarnas förra vd Anna-Stina Nordmark uppmanar kvinnorna att hålla fast vid ägandet
  • Landsbyggdsminister Eskil Erlandsson vill ha flera kvinnor i skogen
  • Skogsägaren Ingrid Wiktorin: "Kvinnor är bra på skogsbruk"

Dessutom:

  • Skogsskötsel: Odla tall, men inte som gran
  • Naturvård: Nyckelbiotop - en död hand över skogen
  • Mat och vin: Levern i behov av upprättelse 
  • Fina ting i trä

Alla artiklar i tidningen finns i Kunskapsbanken.