Avslutat projekt

Riskhantering i skoglig planering – förändrade förutsättningar med ett förändrat klimat

Projektet syftar till att utveckla en metod för hantering av risk för stormfällning på fastighetsnivå i skoglig planering.

Genomsnittliga avgångar, i m3sk/ha o. år, i mitten av 20 st 5-årsperioder från två scenarieanalyser av Remningstorp, 1303 ha.

Figuren visar genomsnittliga avgångar, i m3sk/ha o. år, i mitten av 20 st 5-årsperioder från två scenarieanalyser av Remningstorp, 1303 ha.

Sverige har under senare år drabbats av flertalet stormar med stora konsekvenser för skogs­näringen. I ett scenario där antalet stormar fortsätter att inträffa med hög eller till och med ökande frekvens är det uppenbart att den enskilde skogsägaren måste ges möjlighet att även kunna hantera risken för storm i planeringen av sin verksamhet. I planerings­verktyget Heureka PlanVis finns för närvarande inte den möjligheten. Detta projekt syftar till att implementera just en sådan funktionalitet.

Inom projektet kommer en befintlig stormmodell att anpassas till PlanVis och implemen­teras i systemet. Modellen tar bland annat hänsyn till det enskilda trädets egenskaper, utförda skötsel­åtgärder, trädets exponering i beståndet och beståndets exponering i landskapet. PlanVis ska sedan kunna användas för att anpassa planeringen av skötsel och avverkningar samt hur dessa aktiviteter ska fördelas över tid och rum för att minska risken för stormfällningar. PlanVis har en optimerande funktion som innebär att systemet tar fram olika alternativ för skogsbruks­åtgärder för varje avdelning inom fastigheten. Förutom, tillväxt, kostnader, virkespriser, och så vidare blir alltså risk för stormfällningar ytterligare en faktor i beräkningarna.

En viktig del av projektet är att kommunicera resultat och att funktionaliteten görs tillgänglig i hela Heureka-systemet för alla dess användare.

Sammanfattning av projektets resultat

En befintlig vindskademodell har anpassats till PlanVis och implementeras i en test­version av systemet. Modellen tar bland annat hänsyn till det enskilda trädets egenskaper, utförda skötselåtgärder, trädets exponering i beståndet och beståndets exponering i landskapet. PlanVis kan därmed användas för att anpassa planeringen av skötsel och avverkningar samt hur dessa aktiviteter ska fördelas över tid och rum för att minska risken för vindskador. Modellen bör därför utvärderas och alternativa ansatser undersökas i kommande projekt.

Ämne: Planering
Startår: 2016

Per-Erik Wikberg

Analytiker, FD

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.