Avslutat projekt

Naturhänsyn i praktiken – en interaktiv utbildning för skogsägare, tjänstemän och entreprenörer

Projektet förväntas ge både skogsägare och utförare en effektiv kunskaps­kanal för att lära sig mera om vad deras åtgärder egentligen ger för effekt. Det förväntas motivera målgruppen att arbeta på basis av bästa befintliga kunskap. Förhoppningen är också att den interaktiva filmen kan vara ett stöd vid intro­duktionen av de målbilder som för närvarande utarbetas av skogsbruket och då även kunna visa skillnaden i effekt vid olika ambitions­nivåer.

Forskarna Jan Weslien och Lena Gustafsson filmas medan de undersöker aspblad.

Under inspelningen av filmen som handlar om naturhänsyn kopplat till asp filmas forskarna Jan Weslien och Lena Gustafsson när de undersöker aspblad.

En ny typ av naturvård har de senaste decennierna införts i svenskt skogsbruk. Vid alla skogsbruksåtgärder tas hänsyn till den biologiska mångfalden. Hänsynen är angiven i skogsvårdslagen och certifieringsstandarder. Vi har nyligen sammanställt kunskap om hur naturhänsyn bör bedrivas i sju teman:

  1. kantzoner utmed vattendrag,
  2. hänsynsytor,
  3. högstubbar,
  4. död ved,
  5. asp,
  6. kostnadseffektiv hänsyn,
  7. internationella kunskapsöversikter.

Sammanställningen bygger på 120 vetenskapliga uppsatser från Norden och Baltikum. För att snabbt och effektivt nå ut med handfast kunskap till huvudmålgrupperna skogsägare och utförare, vill vi på basis av denna dagens bästa kunskap visa hur och varför olika åtgärder utförs i en interaktiv instruktionsfilm. Vi räknar med ca 5-6 minuters innehåll per tema, totalt ca 40 minuters speltid inkl. fördjupningar. Målet är att målgrupperna ska använda sig av kunskapen i sitt arbete eller sina beställningar. För varje tema vill vi även integrera det målbildsarbete som just nu formas av skogsbruk, myndigheter och forskare. Interaktivitet i film används hittills främst i reklam (se t.ex. onlybecausewecan.com). I alla scener finns klickbara symboler som markerar företeelser av vikt för den praktiska åtgärden, t.ex. en art, en kantzon, ett planeringsunderlag eller en människa. Då användaren klickar på symbolen stannar huvudstoryn upp och en fördjupning sker i form av t.ex. instruktiv film, en intervju i reportageform eller en bildsatt faktaruta med länkar till ytterligare fördjupning. Vi använder oss av drönare, actionkameror och makroobjektiv som förmår att fånga såväl skogens strukturer som små viktiga och spännande detaljer.

Målgrupperna nås genom etablerade kunskapssajter för skogsbruk. Produkten kan även användas som läromedel vid skogsutbildningarna samt inspirera unga att lära sig mera om skog. Som ciceroner agerar författarna Lena Gustafsson och Jan Weslien. Dessutom får vi träffa specialkunniga forskare samt skogsbrukspersonal och skogsägare.

Ämne: Kommunikation & kunskapsspridning
Startår: 2017

Jan Weslien

Forskare

Skogsskötselforskare

Lena Gustafsson

Professor

Professor i naturvårdsbiologi. Forskar på markanvändningsfrågor särskilt kopplade till skog och skogsbruk.

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.