Älgjakt under parningssäsongen

Älgar. Foto: Istockphoto

Forskare vill flytta fram älgjakten. Foto: Istockphoto

Jakttiden för älg i södra Sverige sammanfaller till stor del med älgarnas parningssäsong. Det visar en avhandling av Jonas Malmsten, biträdande statsveterinär på SVA.

Hans arbete visar att älgkorna går i brunst före älgkvigorna och att den nuvarande jakttiden för älg i södra Sverige (som inleds andra måndagen i oktober) överlappar brunsttiden.

Avhandlingen visar också att älgtjurarnas spermiekvalitet är starkt kopplad till älgens kroppsvikt. Eftersom en ansenlig andel stora tjurar med bra spermier fälls tidigt under jakten har de ofta inte hunnit para sig.

Jonas Malmsten menar att det på sikt kan vara viktigt att låta de stora tjurarna yngla av sig innan jakten inleds. Det skulle räcka med att flytta fram jaktstarten några veckor, tror han.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.