Försäkringsmannen om storbranden: "Skogsägare får ersättning"

Utöver stora skogsägare som Bergvik Skog, Sveaskog, AB Karl Hedin och Västerås Stift drabbades även cirka 150 enskilda skogsägare av branden i Västmanland. Deras mark uppgår till 5 500 hektar; större delen av den arealen är lyckligtvis försäkrad.

Frederic Widlund, Gjensidige försäkringar

Frederic Widlund, Gjensidige

Vi frågar Fredric Widlund, pris- och produktchef Sverige på försäkringsbolaget Gjensidige, vilken ersättning dessa enskilda skogsägare kan räkna med från försäkringsbolagen.

– Huvudtanken är att de ska få ersättning för den ekonomiska förlusten. Vi inspekterar och besiktigar skogen för att se hur omfattande skadorna är. Därefter värderas virkesförlusten utifrån de marknadsvillkor och priser som var rådande före skadetillfället. Skogsägaren behåller själv det skadade virket och har möjlighet att sälja det vidare. Värdet på detta virke är dock kraftigt reducerat, vilket skadeersättningen är tänkt att kompensera. Markvärde ersätts endast efter så kallad jordbrand, som medför att väntetiden på föryngringen förlängs.

– Små till mellanstora skogsägare har oftast brandförsäkring. Större ägare kan vara mer restriktiva till att ha allt försäkrat. Stora skogsbolag gör rationella kalkyler och är ibland beredda att ta risken att vara oförsäkrade, särskilt om deras skog finns spridd runt om i landet.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.