Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

100 kronor mer per kubik för björktimmer

– Priset på björktimmer – av god kvalitet – som ska sågas är cirka 100 kronor högre per kubikmeter än på björk som används i massaindustrin eller i värme-verken. Och efterfrågan på svensk björk som möbelvirke kommer att öka, spår Henrik Carlson, produktionschef på Skogssällskapet.

Skogssällskapet levererar sedan länge gran- och tallkubb samt regelvirke för byggindustrin till Tibrosågen, men andelen björk har varit liten. Sedan Ikea nu gått in som intressent i sågen har björkleveranserna ökat, och målet är att leverera mer björk och efter hand björk av bättre och bättre kvalitet.

Henrik Carlsson

– Skogsägarna är överlag positiva. Till exempel har Sveaskog visat stort intresse för Ikeas satsning på svensk björk. Det är förståeligt. Priset på björk som går till sågning är cirka 100 kronor högre per kubikmeter än på de stammar som går till prouktion av björkmassa, säger Henrik Carlson.

Redan från start var Skogssällskapet med i samtalen om Ikeas satsning.

Tillsammans med Ikea och Tibrosågen har man specificerat kvalitetskraven på virket, och Skogssällskapets förvaltare i Skövde, Geir Eriksen, har varit ute i skogen och demonstrerat olika björkbestånd.

– Nu har vi tecknat avtal om volymer – till att börja med fram till midsommar – och vi har redan levererat 300–400 kubikmeter, säger Henrik Carlson, affärsområdeschef på Skogssällskapet.

Björk finns mer eller mindre på alla fastigheter. De avverkade volymerna har inte varit stora. Men eftersom certifieringsreglerna ställer krav på större andel löv i skogen kommer det sannolikt att falla ut större mängder björk vid avverkning. Samtidigt är det en utmaning i skogsskötseln att bevara en tillräcklig lövandel ända fram till slutavverkning och att lämna tillräckligt mycket efter avverkning.

– Tillgången på björk i Östeuropa minskar, medan vi i Sverige har överskott. Ett överskott som dessutom ökar med uppskattningsvis två miljoner kubikmeter varje år, säger Henrik Carlson. Det betyder att andelen björk vid röjningar om tio år kommer att vara avsevärt större. Och när tillgången på björk ökar blir även den andel som kan sågas istället för att kokas i massaindustrin eller eldas i värmeverken större.

I dag går mindre än tio procent av den avverkade volymen till sågverk och plywoodindustrin. Det finns alltså potential att öka andelen björk. Men då krävs högre kvalitet; att det sågas lite björk har flera orsaker, bland annat att kvaliteten är för dålig. Ett annat skäl är att de högkvalitativa stockar som ändå finns är spridda i skogen och därmed i virkestravarna och därför inte blir lönsamma att sortera fram.

Ett sätt att höja kvaliteten är att i större utsträckning använda förädlade plantor och i mindre om-fattning förlita sig på självsådd. Dessutom krävs både en första och en andra röjning – med sikte på att nå en täthet av cirka 1 600 stammar björk per hektar.

– Jag är hoppfull, säger Henrik Carlson. Det sker kontinuerligt en förädling av plantor, och kun-skapen hos dem som avverkar och tar ut björken ur skogen ökar. Men därutöver behövs även en industri som kan ta hand om råvaran. Det finns en del sågverk, men de är få, och volymerna är än så länge små.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.