Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

En hyllning i bokform till ved

Författaren kallar den för vedskogens drottning, björken.

I den hyllade och närmast romantiska boken Ved av Lars Mytting finns fler sköna beskrivningar av trädslaget. Lars skriver bland annat hur björken – till skillnad från gran och tall – är en dröm att hantera:

»Man behöver inte kvista särskilt mycket, och varken barr eller kåda klibbar fast vid handskar eller redskap. Trädets raka struktur gör björk lättkluven, och vedstapeln bygger sig nästan av sig själv, vit
och vacker.«

 … en kubikmeter vinterhuggen björk ger ifrån sig cirka 300 liter vatten innan den går att elda med.

Lars Mytting, ur boken Ved som är är utgiven 2012 på förlaget Natur & Kultur.

Vidare ger han några oförglömliga tips till dig som vill använda björk som brasved:

»Björken måste torkas fort, annars riskerar den att murkna. Och rå ved är fuktigt – en
kubikmeter vinterhuggen björk ger ifrån sig cirka 300 liter vatten innan den går att elda med. Men när björkveden väl har torkat är den lättantändlig och kan, om den har en diameter om 20 cm och en höjd på 20 meter, ge ett energitillskott på 541 kWh (beräknat på 20 % fuktighet i björken och en eldstad
med 75 % effektivitet)

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.