Må bra i skogen

Forskning visar att skogen har en positiv inverkan på människor som lider av stress och utbrändhet. Foto: Matilda Holmqvist

Forskning visar att skogen har en positiv inverkan på människor som lider av stress och utbrändhet. Foto: Matilda Holmqvist

Samtidigt som vi människor lever allt mer frånskilda från skogen ökar intresset för dess positiva inverkan på vår hälsa. Men på vilket sätt är skogen egentligen läkande? Ann Dolling, forskare inom skog och hälsa vid SLU, ger oss den senaste forskningen.

Ann Dolling. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Ann Dolling

Fysisk aktivitet, trädgårds­terapi och mindful­ness är exempel på behandlings­alternativ som rekommen­deras och skrivs ut på recept inom vården i dag, exempelvis vid diagnoser som utbrändhet och stress. Skogsvistelse på recept är däremot inte en allmänt vedertagen behandlingsform i Sverige. Inte ännu i alla fall. Ann Dolling som är forskare inom skog och hälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har däremot förhoppningar om att det ska bli så i framtiden.

– Jag är övertygad om att det finns stor utvecklingspotential på det här området, säger hon.

De flesta känner till att vi människor mår bra av att vistas i skogen, att det skapar lugn och harmoni. Däremot är de vetenskapliga beläggen begränsade. Ann Dolling och hennes forskarkollegor har de senaste åren bedrivit flera forskningsprojekt, vid SLU och Umeå universitet, för att ändra på detta. Utgångspunkten i deras forskningsprojekt har varit att söka svar på hur skogsvistelser kan fungera läkande vid exempelvis utbrändhet och depression.

Inom ramen för projekten har Ann Dolling och hennes kollegor genomfört en studie där totalt 94 personer med olika utmattnings­syndrom har fått delta i ett rehabiliteringsprogram. Behandlingen bestod i att alla deltagare fick vistas i skogen två dagar i veckan, två timmar om dagen i totalt tre månader.

– Efter tre månader mådde patienterna bättre i sinnet och var mer harmoniska, säger Ann Dolling.

Ann Dolling understryker att de patienter som deltog i studien var väldigt sjuka och att enbart dagliga besök i skogen inte gjorde dem friska.

– Ingen var redo att börja jobba igen efter den här behandlingen. Däremot visar resultatet att de flesta kände sig stärkta och motiverade att ta tag i sina liv.

Med de här resultaten som grund hoppas Ann Dolling att fler får upp ögonen för skogens läkande kraft, och att skogen kan bli en etablerad del i behandlingsformer som rekommenderas inom vården.

– Våra resultat är inte tillräckligt bra för att man ska kunna skriva ut enbart skog på recept. Men precis som vid Alnarps rehabiliterings­trädgård, där man kombinerar trädgårdsterapi med traditionell terapi, skulle man kunna kombinera skogsterapi med annan behandling.

TEXT: Malin Letser

Våra tjänster

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.