Fraktaler kan bidra till återhämtning

Fraktalmönster i naturen är självupprepande, oregelbundna mönster med en slumpvis variation av en tydlig grundstruktur. Foto: Shutterstock

Forskning visar att skogen kan hjälpa till att bota stresstillstånd. En förklaring kan vara naturens egna självupprepande – fraktala – mönster.

Caroline Hägerhäll, landskapsarkitekt och professor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, har i sin forskning bland annat visat att de naturliga, självupprepande mönster man kan se i till exempel träd, moln och ormbunkar stimulerar den mänskliga hjärnan så att nyfikenhet och vakenhet hålls på precis lagom nivå för att underlätta återhämtning.

– Det handlar om att naturens mönster är rika på detaljer och att det samtidigt finns en unik form av ordning, eftersom liknande former återkommer i olika storlekar. Träd byggs exempelvis upp av större och mindre grenar som alla i hög grad liknar varandra och hela trädet, förklarar Caroline Hägerhäll.

Den här typen av upprepade oregelbundna strukturer kan beskrivas med en speciell matematik som kallas fraktal
geometri. Färska resultat från Caroline Hägerhälls forskargrupp visar att den slumpvariation som finns i naturens fraktala mönster har betydelse. Forskarna bygger slutsatserna på mätningar av hjärnaktiviteten hos försökspersoner som samtidigt fått titta på olika fraktala mönster där vissa innehåller exakta
upprepningar och andra har en inbyggd slumpmässighet som liknar naturens.

– Människor reagerar på olika sätt på exakta fraktaler och naturliga fraktaler. Resultaten pekar på att slumpen är väldigt viktig och att den typ av fraktaler som finns i naturen kan vara bättre
lämpade för återhämtning än fraktaler där mönster upprepas exakt likadant, säger Caroline Hägerhäll.

Naturens mönster är rika på detaljer, och det finns samtidigt en unik form av ordning ...

Ett visuellt mönster som har för liten variation är med andra ord inte tillräckligt engagerande för att man ska fortsätta att se på det.

– Hos mönster med lagom komplexitet och variation hålls uppmärksamheten fången så att det blir tillräckligt intressant utan att det blir för krävande att ta in. Då kan man, samtidigt som
ögonen vilar på mönstret, tänka på annat, vända uppmärksamheten inåtoch få möjlighet till återhämtning.

TEXT: Malin von Essen

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.