Skogsägaren Anders Olsson ser skogen i Lettland som långsiktig investering

Björklöv. Foto: Ulrika Lagerlöf

Foto: Ulrika Lagerlöf

Att köpa skogsmark i Lettland kan vara en både lönsam och hållbar affär om man tänker långsiktigt. Skogsägaren Anders Olsson är en av många svenskar som har investerat i mark i Lettland.

Anders Olsson. Foto: Per Bergenheim

Anders Olsson

– Jag ser det som en bra källa till långsiktig avkastning, dessutom är det en väldigt trevlig investering, säger han.

Anders Olsson har många års erfarenhet som skogsägare i Sverige och vid sidan av sitt jobb som banktjänsteman på SEB är skötsel av skog hans stora intresse.

När han fick upp ögonen för möjligheten att investera i skog i Lettland såg han det som en både rolig och bra möjlighet.

– Det finns mycket att göra med skogen där. Personligen ser jag det som en grön investering och en möjlighet att återbeskoga mark och få avkastning samtidigt som det gör stor nytta för landsbygden. Så det är en trevlig investering, säger Anders Olsson.

Hjälp med investering och förvaltning

Samtidigt förstod han att en investering i Lettland skulle kräva hjälp både vad gäller investeringen och förvaltningen. Skogssällskapet – som sedan tidigt 2000-tal har bistått intressenter med att köpa och förvalta skogsfastigheter i Lettland – blev därför en bra samarbetspartner, berättar han.

– Skogssällskapet har hjälpt mig med det mesta, från att hitta rätt mark till att investera och förvalta skogen, säger han.

För Anders Olsson är skogsinnehavet en långsiktig investering och han har därför många åsikter om hur han vill att hans mark ska planeras och skötas. Största delen av hans innehav är mark som inte har varit i produktion, där han har som målsättning att återbeskoga marken och få fram bra trädslag, till exempel björk, gran, lärk och tall.

– Det är en förädling i samarbete med naturen och det tar tid, vi pratar om omloppstider på 40 år. Det är ju en framtid som inte jag kommer att få uppleva, men som någon i framtiden får ta del av. Därför känns det extra viktigt att ha en förvaltare som lyssnar och förstår min målsättning. Det tycker jag att Skogssällskapet gör.

Samråd och delaktighet i besluten

Han berättar att samarbetet med Skogssällskapet har fungerat bra ända sedan starten och i dag har de ett löpande avtal där Skogssällskapet sköter allt som rör redovisning, deklaration och juridiska frågor. Skötsel och långsiktig planering av skogen har de däremot inte ett fast avtal kring. Det sköts istället löpande efter samråd och samtal.

– Skogssällskapet sköter förvärv, försäljning och markbyten. Sedan så gör de precis som man ska, det vill säga en plan för hur skogen ska skötas och där har jag ofta mycket synpunkter och åsikter.

Anders Olsson berättar att han hela tiden har varit väldigt tydlig med att han inte vill att Skogssällskapet ska ta några beslut utan hans inblandning, han vill alltid vara delaktig.

– Det finns säkerligen många olika typer av avtal och förvaltningsupplägg beroende på vad skogsägaren har för mål, men jag är väldigt engagerad i min skog och vill hela tiden vara med i diskussionerna. Allt bygger på att man är aktiv i relationen och då fungerar det jättebra.

I Sverige har Anders Olsson sedan länge ett samarbete med Södra, men han tycker att Skogssällskapet har fungerat utmärkt som förvaltare i Lettland.

– Det finns säkert både billigare och dyrare förvaltare att samarbeta med. Men är man nöjd så är man. Jag känner förtroende för Skogssällskapet och det är det viktiga.

TEXT: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.