Skogsägande i Baltikum: "Potentialen för tillväxt är enorm"

Urban Karlström. Foto: Christian Gustavsson

Foto: Christian Gustavsson

Urban Karlström sökte en långsiktig investering som kunde kombineras med ett starkt naturintresse, och vände blicken österut mot Baltikum. Tillsammans med sin familj investerade han i skogsmark i Lettland, med vägledning av Skogssällskapet. En samarbetspartner som hjälper till att sondera terrängen – både bokstavligen och kulturellt. 

Urban Karlström. Foto: Christian Gustavsson

Foto: Christian Gustavsson

Till skillnad från många andra svenska skogsägare i Baltikum har Urban Karlström inte ägt skog i Sverige innan, utan investeringen i Lettland är hans första kontakt med skogen ur ett affärsperspektiv. Det var för omkring sju år sedan som han fick upp ögonen för Lettland.

– Vi var intresserade av att investera långsiktigt i skog på en marknad med god tillväxtprognos. Efter mycket research kom Lettland upp som en kandidat med stor potential, en bra källa till långsiktig avkastning. Samtidigt skulle det innebära en större risk att ge sig in på en för oss helt främmande marknad i ett annat land – och det var här Skogssällskapet kom in i bilden.

Hjälp med investering och förvaltning

Osäkerheten kring ett helt nytt regelverk, språkförbistringar och bristande kunskap kring den långsiktiga utvecklingen för de baltiska länderna ledde till att Urban tog kontakt med Skogssällskapet, som haft verksamhet i Lettland sedan början av 2000-talet.

Han diskuterade sina önskemål tillsammans med Skogssällskapet, som i sin tur tog fram ett paket med investeringar över skogsområden. I takt med att samarbetet växte fram började Skogssällskapet även sköta förvaltningen.

– Skogssällskapet var en förutsättning för att vi skulle kunna investera i Lettland, utan dem hade det aldrig gått. De har stark lokalkännedom och kontakt med människor på plats som kan skog, landet och kan systemet. Vi kände snabbt att vi trivdes ihop med dem och att vi hade samma syn på långsiktighet och ett ansvarsfullt förhållningssätt till skogsutveckling och förvaltning – vi kunde helt enkelt skriva under på hela Skogssällskapets filosofi.

Urban driver bolaget tillsammans med sin fru och deras två söner, en form som han tycker fungerar bra och som bidrar till sammanhållningen i familjen.

– Att driva ett sådant här projekt ihop med sin familj ger ett mervärde i sig. Det blir något att samlas kring och vi får möjlighet att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Alla har ett intresse för den här typen av verksamhet, men var och en har olika roller och kan engagera sig efter tid och förmåga. Som familj kan vi gå in och satsa långsiktigt; alla är med på att det är en investering för framtiden.

Nära affären

Urban och hans familj visste redan från start att de ville äga skogen själva, till skillnad från att investera i en fond som i sin tur köper skog. Anledningen var att de ville komma närmare affären.

– Vi valde att bli direktägare av skogen för att få mer insyn och kontroll och större förståelse för vad vi satsat pengar på. Tillsammans med Skogssällskapet gör vi en flerårig plan för våra tillgångar som vi löpande stämmer av och följer upp. Vi har en nära dialog kring vilka åtgärder som ska göras och reser med jämna mellanrum till Lettland och tittar på vårt skogsbestånd. Även om vi anlitar Skogssällskapet som förvaltare av skogen är vi aktiva och närvarande på plats en hel del. Det känns både viktigt och roligt.

För en svensk, utan tidigare erfarenhet av skogsinvesteringar, kan Lettland och dess skogsförvaltning te sig ganska främmande och svårgenomtränglig, berättar Urban.

– Den stora utmaningen har varit att lära sig och på riktigt förstå hur skogsförvaltning fungerar i Lettland. Man möter ett annat språk, andra regler, andra traditioner, andra sociala koder. Att komma dit som besökare och försöka tränga igenom och få koll på allt är svårt och tar tid. Det hade i princip varit omöjligt utan hjälp från Skogssällskapets team i Lettland. De hjälper oss att överbrygga såväl kulturella som administrativa skillnader och vi känner stort förtroende för dem.

Långsiktigt hållbar investering

Att köpa skogsmark i Lettland kan vara en både lönsam och hållbar affär om man tänker långsiktigt. Urban har sett över och utvärderat de investeringar han har gjort sedan 2012 och kan konstatera att de har gett god avkastning. Han är nu på väg att ta nästa steg.

– Vi har bestämt oss för att utöka vårt innehav eftersom vi med egna ögon sett vad en professionell skogsförvaltning kan göra för skogen. Potentialen för tillväxt är enorm. Jag ser även positivt på landets utveckling, med en ekonomi på uppgång som gynnar framtida investeringar.

Men för Urban och hans familj är skogen mer än en finansiell investering – det finns andra värden än bara rent ekonomiska som gjort att de valt just skogen som sin arena.

– Vi har ett stort intresse för natur och friluftsliv generellt, och att kunna kombinera det med långsiktigt hållbara investeringar känns väldigt roligt. Det är en konkret form av ägande som ger oss möjlighet att vandra omkring på vår egen skogsmark och uppleva naturen med allt vad det innebär. Vi får ta del av djurlivet, olika biotoper och bli en del av ett större sammanhang. Dessutom kan vi långsiktigt bidra till att utveckla skogsbruket i linje med ett ekologiskt och hållbart samhälle – ett viktigt mål som Skogssällskapet hjälper oss att uppnå.

Text: Therese Johansson

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.