Sommar i din skog: Fyra saker du bör ha koll på

Träd som markerats med färg för att visa att det utgör en gräns mot annan fastighet. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

När du ser över dina rågångar är det bra att samtidigt markera ytterträden, gärna tillsammans med grannen så att ni direkt kan reda ut eventuella oklarheter. Foto: Ulrika Lagerlöf

Rågångar, barkborreangrepp, hjälpplantering och kommande avverkningar – det är fyra saker att tänka på när du är ute i din skog under sommaren. Skogssällskapets förvaltare Alexander Karlsson ger tips och råd inför semestern.

Alexander Karlsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Uppsala. Foto: Ulrika Lagerlöf

Alexander Karlsson

Sommar och semester. För den som bor långt från sin skog kan det bli tillfälle att besöka fastigheten, och även för den som bor nära kanske mer tid kan spenderas i skogen än under resten av året. Alexander Karlsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Uppsala, tipsar om vad du bör göra och tänka på när du är ute i skogen under sommarhalvåret.

– Passa på att se över dina rågångar nu under sommaren. Det är viktigt så att det inte uppstår oklarheter om var gränsen mot grannen går.

Hörn på fastigheten kan markeras av rör, stolpar, råsten eller dubb som slagits ner i stenar. Råstenar är en äldre gränsmarkering som brukar bestå av en högre, toppig sten i mitten med en ring av stenar runtom. Det är viktigt att se till att gränsmarkeringen syns ordentligt. Plocka bort eventuell mossa, grenar och ris som skymmer, eller om det till och med har
ramlat ett vindfälle över.

– Ta med lite färg och måla på toppen på råstenen eller röret, så att den syns ordentligt, säger Alexander.

Gå på rågångspromenad med grannen

Skogsskötseln förenklas avsevärt om linjen mellan gränsmarkeringarna hålls någorlunda öppen. Linjen mellan markeringarna ska dessutom vara så rak som möjligt.

– Ta med kompass, och röj bort sly mellan gränsmarkeringarna. Det bästa är ju om du kan gå tillsammans med grannen, då kan ni direkt reda ut eventuella oklarheter och även passa på att måla på ytterträden för både din och grannens fastighet. Då ser man tydligt, och det blir enkelt när det är dags att avverka.

I jakttider är det också bra att fastighetsgränserna är tydligt markerade, så att jaktlaget vet vilken fastighet de befinner sig på.

Borrmjöl tidigt tecken på barkborreangrepp

När du är ute i skogen är det bra att hålla utkik efter granbarkborrens spår, för att så tidigt som möjligt upptäcka ett eventuellt angrepp.

– Ett första tecken är borrmjöl på trädstammen och att man kan se ingångshål i barken. När angreppet kommit längre börjar barken släppa på träden, berättar Alexander.

Här är det viktigt att agera snabbt, och att försöka få ut alla angripna träd. Färska vindfällen överstigande 5 m3sk per ha måste enligt Skogsvårdslagen vara borttransporterade innan 1 juli i södra Sverige respektive 15 juli i norra Sverige, men även stående skog som angripits är viktig att försöka få ut så fort som möjligt.

– Ett vanligt misstag är att man inte upptäcker de träd som nyligen blivit angripna, så det är viktigt att se sig om noga, säger Alexander.

Håll koll på planteringarna

Det torra vädret har påverkat många planteringar negativt. Alexander tipsar om att hålla koll och agera snabbt.

– På grund av torka kan föryngringsytor som planterats under våren behöva kompletteras med fler plantor. Här är det bra att hålla koll och så snart som möjligt beställa plantor, så att hjälpplanteringen kan ske redan till hösten. Då har du fortfarande de positiva effekterna kvar av vårens markberedning, de nya plantorna löper mindre risk att konkurreras ut och du får ett så jämnt bestånd som möjligt.

Dags att avverka?

För den markägare som har behov av att avverka är Alexanders råd att börja planera nu.

– Virkespriserna ligger riktigt bra nu och industrin går på högvarv. Så det kan vara läge att så snart som möjligt planera för avverkning. På Skogssällskapet är vi fristående och kan konkurrensutsätta våra kunders virke så att kunden får den bästa möjliga virkesaffären.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Alexanders fyra tips:

  1. Se över rågångarna så att de är tydligt utmarkerade – gärna tillsammans med grannen för att undvika framtida oklarheter.
  2. Håll utkik efter granbarkborreangrepp och se till att få ut angripna träd så snart som möjligt ur skogen för att förhindra spridning.
  3. Håll koll på dina planteringar och beställ hjälpplantor så snart som möjligt.
  4. Om du har en kommande avverkning kan det vara läge att planera in den till början av hösten. Industrin går på högvarv och virkespriserna är riktigt bra.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.