Vilt och rekreation styr vägvalen på deras fastighet

Harriet och Peter Bredelius. Foto: Felicia Yllenius

Paret Bredelius har skapat en rekreationsvänlig och tillgänglig skog att vistas i. Foto: Felicia Yllenius

Med jakt och rekreation som stora intressen har paret Bredelius gjort viktiga investeringar på sin skogsfastighet i Sörmland. Efter flera års arbete har de i dag en viltanpassad, vacker och tillgänglig skog som dessutom har lett in på nya vägar.

– I dag är vår skog full av vilt, vilket passar bra då vi har börjat bedriva jägarexamen­utbildningar här, berättar Peter Bredelius.

Drömmen om att äga skog var någonting som Harriet och Peter Bredelius delade redan när de träffades 2009. Eftersom Peter då jobbade i Örebro och Harriet i Stockholm kom de överens om att hitta en fastighet som låg någonstans däremellan.

När så Ulvnäset, en halvö i sjön Valdemaren strax utanför Flen, kom ut till försäljning tyckte båda att fastigheten var intressant att titta närmare på.

– Vi tog dit en jägmästare och fick veta att skogen var ganska eftersatt. Det hade inte gjorts någon återplantering, röjning eller gallring på länge, så vi behövde göra stora investeringar för att få ordning på skogen. Samtidigt såg vi potentialen, säger Peter Bredelius som berättar att han alltid har varit väldigt förtjust i Sörmland.

Harriet Bredelius instämmer och tillägger att det faktum att det inte fanns några hus på fastigheten ytterligare förstärkte intresset.

– Det var skogen och marken som var intressant för oss, säger hon.

Huvudbostaden är målad med ljus Falu rödfärg och matchar det torp som redan fanns på fastigheten. Foto: Felicia Yllenius

När paret Bredelius köpte Ulvnäset fanns bara ett gammalt torp på fastigheten. Den nybyggda huvudbostaden är målad med ljus Falu rödfärg och matchar det gamla torpet. Foto: Felicia Yllenius

Viltanpassning och naturvärden i fokus

Efter noga överväganden bestämde de sig för att köpa Ulvnäset – en fastighet på totalt 217 hektar varav 70 är vatten.

– När vi köpte fastigheten kunde vi inte särskilt mycket om skog, men vi har fått väldigt god hjälp av Skogssällskapets förvaltare, Lennart Nilsson. Vi fann varandra direkt och han hjälpte oss att formulera vad vi ville med skogen, säger Peter Bredelius.

Harriet Bredelius har alltid haft ett stort intresse för bevarandet av vackra naturmiljöer, och Peter Bredelius är uppvuxen med jakt. Att viltanpassa fastigheten och skapa en naturvärdesrik skog blev därför deras visioner.

– Alla åtgärder vi gör går i enlighet med de visionerna, säger Harriet Bredelius.

Skydd och foder röjs inte bort

För att viltanpassa skogen har Harriet och Peter tagit flera viktiga beslut. Redan från start har de sparat sådant som det vilda kan ha nytta av i form av skydd och foder.

– Sälg, vide, rönn, ask och asp har vi varit noga med att inte röja bort. Eken värnar vi också eftersom ekollonen är en värdefull resurs för viltet, säger Peter Bredelius.

De har även sett till att alltid stödfodra under vinterhalvåret – något som har lett till en intressant erfarenhet.

– Vi har alltid fått höra att man inte kan fodra älgar, men det stämmer inte. Vi har nämligen gjort en tallplantering på ett hygge och hundra meter från planteringen la vi ut foder. Det vi upptäckte då var att älgarna åt fodret men gav tusan i våra tallplantor. Vi såg fyra älgar som åt där hela vintern, säger Peter Bredelius.

Tidpunkten för gallring viktig

Andra åtgärder för att främja viltet är att vara noggranna med tidpunkten för olika insatser i skogen. Bland annat är de noga med att endast gallra mellan november och mars, så att det som sågas ner blir en födoresurs.

– Gör man det på sommaren istället, då de har annat att äta, torkar det som har sågats ner och blir ointressant, säger Peter Bredelius.

Ytterligare en åtgärd för att främja viltet är ett skötselavtal med Vattenfall som innebär att de själva ansvarar för underhållet av en kraftledningsgata som ligger på deras mark.

– På så sätt kan vi låta nya skott och stammar få ligga kvar och ge både foder och skydd åt viltet. Vi har även kunnat bygga jaktpass och fria skottgator på det här området. Det rör sig om drygt fem hektar mark som var helt outnyttjat för oss förut men som nu är en viktig resurs både för viltet och för oss, säger Peter Bredelius.

Jakttroféer hos paret Bredelius. Foto: Felicia Yllenius

Jakt är ett tydligt intresse hemma hos paret Bredelius. Foto: Felicia Yllenius

Vägar viktigt för att göra skogen tillgänglig

Men det är inte enbart viltanpassningen som har varit viktig för paret Bredelius – lika viktigt har det varit att skapa en rekreationsvänlig och tillgänglig skog att vistas i. Dessutom ville de bygga ett bostadshus, ett magasin samt rusta upp ett torp på fastigheten, och för att kunna göra detta behövdes ordentliga vägar.

– Vi har rustat upp det befintliga vägnätet så att det ska tåla tunga transporter vid byggandet av hus och avverkningar. Vi har även byggt flera helt nya vägar, säger Harriet Bredelius.

Bland de nya vägarna har de valt att bygga flera olika typer: en riktig bilväg, en för traktorer och terrängfordon och en väg för fyrhjulingar.

– De här vägarna har betytt otroligt mycket för fastigheten, dels för att skogen har blivit mer tillgänglig att vistas i, dels för att vi har kunnat bygga husen och avverka när det har behövts, säger Harriet Bredelius.

Alla investeringar som har gjorts på fastigheten har paret kunnat finansiera med de avverkningar som har gjorts.

– Det känns bra att kunna återinvestera pengarna i fastigheten och värna det som är viktigt för oss, säger Harriet Bredelius.

Den bayerska viltspårhunden Castor på en av de nya vägar som paret Bredelius har byggt. Foto: Felicia Yllenius

Den bayerska viltspårhunden Castor på en av de nya vägar som paret Bredelius har byggt. Foto: Felicia Yllenius

Skapar stigar i skogen

Det som står näst på tur att åtgärda är främst kopplat till rekreation och naturvärden. Bland annat ska de glesa ut en ekbacke så att den blir vackrare och mer lättillgänglig. De håller även på att skapa flera olika gångstigar i skogen.

– Vi går ut med såg, yxa och en grensax, sedan tar vi bort sly och kvistar. Det är roligt. Alla de här små stigarna gör att man kan njuta mer av sin skog. Vi har även satt upp snitselband så att folk kan hitta stigarna, säger Harriet Bredelius.

Det faktum att Ulvnäset numera är så välanpassat och tillgängligt har lett till att Harriet och Peter de senaste åren har börjat bedriva jägarexamenutbildningar på fastigheten. De samarbetar med Flens jaktskytteklubb som har en större skjutbana.

– Vi använder magasinet som kurslokal och i torpet kan kursdeltagarna bo. I och med att vi har så mycket vilt i skogen nu är det väldigt bra att bedriva utbildning här. Dessutom känns det bra att verkligen kunna använda skogen fullt ut och hålla liv i byggnaderna, säger Peter Bredelius.

Till sommaren ska de även välkomna gäster som är intresserade av fiske.

– Vi har 70 hektar vatten som vi utnyttjar alldeles för lite. Så det känns roligt att fler människor får nytta av sjön och naturen här, säger Peter Bredelius.

Text: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.