Skogsägarskolan: Så läser du en skogsbruksplan

Hur läser man en skogsbruksplan och vilka svar ger en Skogsstrategi jämfört med skogsbruksplanen? Skogssällskapets affärs- och marknadsutvecklare Gustav Claesson reder ut alla oklarheter.

Gustav Claesson, affärs- och marknadsutvecklare på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Gustav Claesson

Om du står i begrepp att köpa en ny skogsfastighet eller om du behöver värdera din skog är det viktigt att förstå grundfundamenten i en skogsbruksplan. Om du däremot är nyfiken på hur mycket pengar du kan ta ut från din skog när du går i pension, ja då kan det vara på sin plats att ta fram en långsiktig analys – en Skogsstrategi. Gustav Claesson, affärs- och marknadsutvecklare, ger svar på allt du behöver veta.

Vad är en skogsbruksplan?

– Jag brukar beskriva en skogsbruksplan som ett register över skogen. Andra skulle nog även beskriva det som en åtgärdsplan, men jag tycker inte att man ska se det så. Främst på grund av att åtgärdsförslagen i en skogsbruksplan oftast är schablonmässiga. De utgår inte från vilka mål du har med skogen. Åtgärdsförslagen kan man se som indikationer, men man ska ta dem med en nypa salt.

Vad är viktigt att kunna utläsa av en skogsbruksplan?

– Det viktigaste är att förstå sammanställningen. Här finns all övergripande information som areal, virkesförråd, tillväxt och vilka skogar som kan komma att avverkas under den kommande tioårsperioden. Åldersklassfördelningen är också bra att kunna läsa av. Här ser du i grova drag hur fördelningen mellan ung och gammal skog ser ut och därmed hur mycket som finns att avverka framöver. Kartan är väldigt bra också, den gör att du lättare kan orientera dig bland de olika bestånden i skogen.

Vad är inte lika viktigt att bry sig om?

– Avsnittet om åtgärder bör du ta med en nypa salt eftersom de ofta är schablonmässigt skrivna. Om det står rekommendationer om röjning eller plantering är det förmodligen kloka råd som är värda att följa, men allt som rör gallring och avverkning bör du fundera ett varv extra kring eftersom det inte alls är säkert att detta går i linje med dina mål.

I vilka sammanhang används skogsbruksplanen?

– Främst vid förvärv eller försäljning. Då är det extra viktigt att kontrollera att planens data stämmer.

Vad är en skogsstrategi?

– Det är en långsiktig och objektiv analys av skogen som görs utifrån skogsbruksplanens data. Om du väljer en standardanalys kommer du att få veta hur din skog ser ut och hur olika värden utvecklas i upp till 100 år framåt. Du kan även be om en mer specifik analys som jämför hur olika mål kommer att slå i framtiden, exempelvis höga naturvårdsambitioner jämfört med låga.

Varför är det bra att göra en skogsstrategi?

– Det finns flera skäl. Ett konkret exempel är att kassaflöde och avkastning synliggörs, och man ser kronor och ören, inte bara kubikmeter och hektar. Det här kan vara bra om du exempelvis planerar att gå i pension vid en viss ålder, eller om du vill överlåta skogen till dina barn vid en viss tidpunkt.

Text: Malin Letser

Läs mer om hur vi hjälper till:

Skogsbruksplan.

Begreppen du bör ha koll på:

VIRKESFÖRRÅD och trädslag är viktiga variabler för att få en bild av hur skogen ser ut och värdet på den. Det totala virkesförrådet påverkar fastighetens marknadsvärde.

BONITET beskriver fastighetens långsiktiga, genomsnittliga produktionsförmåga, det vill säga hur mycket det växer i snitt per år.

AVVERKNINGSFÖRSLAG för hela tioårsperioden. Detta ska tas med en nypa salt. Vid förvärv är det viktigt att kontrollera om förslagen stämmer med dina egna mål.

TILLVÄXT beskriver årstillväxten för den kommande tioårsperioden.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.