Hur påverkas plant­överlevnaden när insekticiderna fasas ut?

Snytbagge. Foto: Mostphotos

Snytbaggen är ett stort hot mot små plantor. Men hur påverkas plantöverlevnaden och tillväxten av de nya skydd som ersätter användningen av insekticider? Det ska forskarna ta reda på. Foto: Mostphotos

Kraven på att drastiskt minska användandet av insekticider har snabbt banat väg för nya typer av skydd inom skogsbruket. Men hur påverkar den här utvecklingen plantöverlevnaden och tillväxten? Den frågan ska Karin Hjelm, Skogforsk, och Kristina Wallertz, SLU, ge svar på i en ny studie som Skogssällskapet finansierar. Karin Hjelm förklarar mer här.

Karin Hjelm. Foto: Skogforsk

Karin Hjelm

Berätta om forskningsprojektet!

– Fram till ganska nyligen har insekticider varit det vanligaste plantskyddet i den känsliga föryngringsfasen, där snytbaggen är ett av de främsta hoten mot en plantas överlevnad. Men eftersom det har visat sig att insekticider inte är särskilt bra, vare sig för miljön eller för människorna som arbetar med dem, har kraven på att minska användandet lett till en snabb övergång till nya typer av skydd. Det vanligaste skyddet i dag är en typ av elastisk beläggning som appliceras på den nedre delen av plantans stam. Det vi nu gör är att ta ett helhetsgrepp kring de här nya skydden för att ta reda på hur bra de fungerar och om de kan få andra konsekvenser. Påverkar de plantan och tillväxten på något negativt sätt? Kommer vi att se en ökning av skador från andra insekter i stället, såsom bastborrar eller ögonvivlar? Den här typen av frågor söker vi svar på.

På vilket sätt kan den här forskningen komma till nytta för mig som skogsägare?

– På flera sätt! Dels genom att vi kommer att få svart på vitt om de här nya beläggningsskydden fungerar. Sedan kommer den till nytta genom att vi jämför olika produkter på marknaden för att se hur de står sig mot varandra. Utöver detta tittar vi även på hur man ska plantera en planta när man använder den här typen av beläggningsskydd, djup och planteringspunkt exempelvis. Kanske är det så att planteringsinstruktionerna behöver ändras? Den typen av frågor kommer vi kunna ge svar på framöver.

Vad tror du om framtiden?

– De resultat vi har i dagsläget indikerar att den här nya typen av skydd har samma effekt som insekticider. Det finns inga större skillnader. Men vi inledde det här forskningsprojektet under 2018 och kommer att fortsätta ända fram till slutet av 2021. Först därefter kommer vi att kunna presentera mer i detalj vad vi har kommit fram till.

Text: Malin Letser

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.