Fortsatt stora skador av granbarkborren

Granbarkborre. Foto: Mats Carlén/Skogsstyrelsen

Foto: Mats Carlén/Skogsstyrelsen

En preliminär bedömningen visar att granbark­borren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020.

Den kalla våren gjorde att årets barkborresäsong försenades och det svala vädret i juli gav hopp om att en andra svärmning kunde undvikas. Värmeböljan i augusti gav dock upphov till syskonkullsvärmning, vilket innebär att föräldradjuren gör ytterligare ett gångsystem där de lägger fler ägg.

Under hösten gör Skogsstyrelsen, inom ramen för Stoppa Borrarna-projektet, en omfattande skadeinventering utifrån ett antal referensfastigheter i Svealand och Götaland. Det här följs sedan upp med en kontrollinventering utifrån Riksskogstaxeringens permanenta provytor.

Fortsatt stora skador

Den första preliminära bedömningen, som släpptes av Skogsstyrelsen i mitten av september, visar att granbarkborren dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog under 2020, vilket är lika mycket som rekordåret 2019. De största skadorna finns i Svealand medan angreppen i Götaland tycks ha minskat.

Att skadorna har ökat i Svealand var väntat, eftersom utbrottet av granbarkborre startade senare där jämfört med Götaland. En angreppscykel sträcker sig vanligtvis över 3–4 år och därför är det naturligt med en minskning i Götaland medan kurvan fortfarande stiger i Svealand.

– Vi hade förväntat oss stora skador i Svealand, men dessa preliminära siffror är ändå alarmerande. Nu behöver vi analysera vad den stora ökningen kan bero på, särskilt i Västmanland och Sörmland där omfattningen av skadorna tycks vara som värst, säger Kerstin Ström från Skogsstyrelsen, som leder samverkans­projektet Stoppa borrarna.

Den slutgiltiga uppskattningen av årets barkborreskador kommer att ske senare i år och baseras på en objektiv skadeinventering på landsdelsnivå som görs av Sveriges lantbruksuniversitet.

Fortsätt med sök-och-plock

Karin Fällman, hållbarhetschef på Skogssällskapet, säger att rådet som Skogssällskapet ger till skogsägare är att fortsätta med sök-och-plock, en metod som går ut på att leta upp angripna träd och plocka bort dem från skogen innan den nya generationen barkborrar lämnar träden. I ett nytt projekt finansierat av Skogssällskapet kommer Skogforsk att utvärdera om det finns några fördelar med att genomföra sök-och-plock även vintertid.

Skogssällskapet medverkade i samverkansprojektet Stoppa borrarna, där myndigheter, företag och organisationer arbetade tillsammans för att begränsa angreppen. Projektet avslutades i december 2022.

Stoppa borrarna logotyp

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.