Skogens besökare i centrum i projekt –”Vi hoppas öka förståelsen för skogen”

Vuxen och barn tillsammans i skogen. Foto: Ulrika Lagerlöf

Ny studie sätter skogens besökare i centrum. Foto: Ulrika Lagerlöf

3 frågor till Anders Arnell på Centrum för natur-
vägledning på SLU, aktuell med projektet ”Interpretation och naturvägledning för skogssektorn – skogens besökare i centrum”, som Skogssällskapet finansierar.

Anders Arnell, SLU

Anders Arnell

Berätta om projektet!

– Projektet går ut på att, tillsammans med skogssektorn, utforska hur interpretation kan användas för att öka intresset för det brukade skogslandskapet. Interpretation handlar, i kontrast till traditionell informationsöverföring, om att skapa kunskap, medvetenhet och intresse på ett sätt som utgår mer från inspiration, dialog och reflektion. Projektet handlar om hur skogliga aktörer kan rikta sig till allmänheten snarare än till den egna sektorn eller till dem som driver debatt om skogen. I förlängningen hoppas vi att skogssektorn med hjälp av exempelvis fler guidade skogsvandringar, stigar, appar och andra interaktiva aktiviteter kan utveckla sitt arbete med att öka förståelsen för skogen och vad den bidrar med i samhället.

Vad är målsättningen med projektet?

– Det handlar mycket om upplysning. Vi förstår att alla inte kommer att bli skogsfrälsta, men kan vi bidra till att skogssektorn bjuder in till ökad dialog och reflektion i vardagen kring skogsrelaterade frågor så kan projektet anses lyckat. Ur skogsägarnas perspektiv kan det även leda till nya affärsområden – till exempel som en del av en satsning på natur- och kulturturism.

Har interpretationsmodellen stöd i forskning?

– Ja, den har bland annat varit framgångsrik i nationalparker i USA. Metoderna och förhållningssättet inom interpretation har stöd från kommunikationspsykologisk forskning.

Text: Daniel Cederlund

Våra tjänster

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.