Skogsindex: Toppar skogs­markspriserna strax?

Skogsindex hösten 2022Förstora bilden

Klicka på bilden för en förstoring.

Skogen fortsätter att stå stark med nya rekordpriser – men det finns tendenser som tyder på att prisöknings­takten för skogsmark avtar. Det berättar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Ulrik Abelson, fastighetskonsult i Linköping. Foto: Jonny Flink

Ulrik Abelson

Trots ett oroligt år med ökad inflation, höjda räntor och krig i vår närhet har priserna på skogsmark generellt sett ökat. Det visar färska siffror från Skogssällskapets Skogsindex.

– Det har varit en stark vår och sommar med en bred prisökning och nya rekordnivåer för skogsmark. Det är den allmänna bilden, säger Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson.

Han tillägger att marknaden nu under andra halvåret ser ut att börja svalna en aning, även om det inte är några dramatiska förändringar.

– Objekt som är obebyggda skogsfastigheter, särskilt när det är lite större fastigheter, är attraktiva och går fortfarande för rekordpriser, medan andra objekt inte alltid når upp till den nivå som har varit tidigare. Det finns även tecken på längre försäljningstider och färre heta budstrider. Mycket är beroende på vart i landet man är, så bilden på fastighetsmarknaden är lite splittrad, säger Ulrik Abelson.

En tendens är också en ökad prisspridning mellan objekten. För skogsfastigheter som juridiska personer kan köpa bedöms alltjämt efterfrågan vara mycket stor och med höga, ökande prisnivåer.

Vidare berättar Ulrik Abelson att avkastningsvärdet har ökat mer än fastighetspriserna från mars till september. I bland annat södra Sverige har det skett kraftiga höjningar på samtliga virkessortiment. De upptrissade energipriserna i Europa har gjort att priserna för bränslesortiment har stuckit i väg rejält. Samtidigt som virkespriserna har höjts har även priserna för avverkning och skogsvård ökat, men dessa kostnadsökningar har allmänt varit lägre än virkesprishöjningarna och totalkalkylen är ökade netton från skogsbruket. När det gäller virkespriserna bedömer många aktörer nu att timmerpriserna har toppat, och sänkningar på virkespriserna är mer troliga än höjningar den närmsta tiden.

– Sammantaget har virkesnetto ökat mer i procent än fastighetspriserna under perioden mars till september och det medför att skogsindex sjunker något för september jämfört med förra avstämningen i mars.

För trävarumarknaden är det tydligt att konjunkturbilden med höga räntor och inflation medför en svagare efterfrågan.

– Det rapporteras att allt fler större bostadsprojekt inte startas som planerat, då bygg- och räntekostnader stjälper kalkylerna. På privatmarknaden av trävaror håller vi konsumenter lite hårdare i plånboken nu. Höjda räntor, mat-, el- och bränslepriser gör att renoveringar och utbyggnationer skjuts upp. Det här gör att trävarulagren ökar och att sågverken drar ner på produktionen. Men det är fortfarande en i grunden god och stabil marknad, där minskade exportvolymer från Ryssland borde bidra till balans på exportmarknaden, säger Ulrik Abelson.

Totalt sett visar Skogsindex för september ett svagt minskade index.

– Skogsindex är ett trögrörligt index och just nu ser vi att det svagt viker nedåt. Hur framtiden ser ut är svår att bedöma, det beror främst på hur världsekonomin och världsläget utvecklas i stort. Kanske kommer det att bli en något trögare marknad på fastighetssidan. Vi har sett det på bostadsfastigheter där det är svagt backande priser generellt de senaste månaderna.

Den säljare som känner av sjunkande skogsmarkspriser kanske också funderar på att avvakta med en försäljning, säger Ulrik Abelson. En skogsfastighet är för de flesta ägare en långsiktig placering. Den som går i säljtankar men absolut inte måste sälja i närtid har alltid som alternativ att fortsätta att äga och bruka sin fastighet några år till, vilket kan vara extra intressant nu när virkespriserna är höga.

Text: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.