5 tips till dig som letar skogsförvaltare

Skogsägare med hund. Foto: Christian Gustavsson

Överväger du att anlita en skogsförvaltare? Här har vi samlat några frågor som kan vara till hjälp på vägen. Foto: Christian Gustavsson

Funderar du på att ta hjälp av en skogsförvaltare, men är osäker på om du behöver det eller inte? Här är fem frågor som kan vara bra att fundera igenom innan du går vidare.

1. Vilka mål har du?

Börja med att fundera över vad det är du vill uppnå med att äga skog. Att formulera dina mål för skogen är viktigt eftersom alla beslut du sedan tar påverkar om du når dit du vill eller inte.

Vilka mål du har påverkar sedan vilken typ av skoglig rådgivare som passar. Har du ekonomisk avkastning som främsta mål finns det en uppsjö av företag som är duktiga på den typen av skötsel. Om du vill utveckla fler och andra värden på fastigheten, såsom förnybar energiproduktion, våtmarker, vilt- och jaktvärden, testa hyggesfritt eller möjliggöra framtida tomtavstyckning kan det vara bra att ta kontakt med en rådgivare som har kompetens även inom dessa områden. Våga ställ krav så att du får en rådgivare som verkligen kan erbjuda det du vill ha.

2. Vill du ha hjälp med allt eller vissa delar?

Innan du tar kontakt med olika rådgivare kan det vara bra att fundera igenom vilka delar du vill ha hjälp med. Vill du själv sköta vissa saker, eller vill du ha en skogsförvaltare som tar hand om hela paketet? När det gäller skogen handlar det i grova drag om:

  • Markberedning och plantering
  • Viltbehandling
  • Röjning
  • Eventuell gödsling
  • Gallring och avverkning
  • Virkesaffären

Men att äga skog betyder också att du behöver sköta:

  • Bokföring, deklaration och skatteplanering
  • Upplåtelser och arrenden
  • Dikesrensning och vägunderhåll
  • Andra projekt som kan bli aktuella – som våtmarksanläggning, reservatsbildning, intrångsfrågor, tomtavstyckningar eller liknande.

Få aktörer kan hjälpa till med allt. Så kom ihåg att ställa frågorna tidigt så att du vet vilken hjälp du kan få.

3. Vill du certifiera skogen?

De allra flesta aktörer erbjuder certifiering av skogen enligt någon, eller båda, av de två stora certifieringssystemen FSC och PEFC. Skillnaden mellan dem är relativt liten men det kan vara bra att fundera på vad du som skogsägare vill och –framför allt – att ta ett aktivt beslut att vara certifierad. Det innebär vissa inskränkningar i brukandet till förmån för miljövärden och sociala värden samt tredjepartskontroller, men genererar också en bonus vid försäljning av virke och är en garanti för att din skog sköts på ett ansvarsfullt sätt. Enklast är att gå in i ett gruppcertifikat, då är det certifikatets huvudman som sköter administration och revisioner. Vissa aktörer erbjuder enbart certifiering medan andra aktörer erbjuder certifiering som en del i en förvaltningstjänst.

4. Var i landet finns skogen?

Vissa av aktörerna på marknaden är regionala medan några är rikstäckande. För- och nackdelar finns med båda delar, men huvudsaken är att din samarbetspart är aktiv och har ett bra kontaktnät i området där just din skog ligger.

5. Sist men inte minst – vad vill du ha för samarbetspart?

Det finns som sagt en hel uppsjö aktörer som erbjuder skogsförvaltning/skoglig rådgivning idag. Valet kan därför också komma att handla om din magkänsla, och vad du tycker är viktigt.

På marknaden som erbjuder skoglig rådgivning finns både företag och föreningar som äger egen industri och mer fristående aktörer utan industrikoppling.

Industriföretagen erbjuder skoglig rådgivning i samband med virkesköp. Det betyder att rådgivningen oftast är gratis, men istället bekostas genom virkesaffären. Skogssällskapet är fristående på virkesmarknaden och förmedlar virke till olika industrier runt Östersjön. Hos Skogssällskapet, precis som hos flera andra fristående aktörer, betalar du ett förvaltningsarvode för att en skogsförvaltare ska hjälpa dig att sköta skogen. Skogssällskapet ägs av en allmännyttig stiftelse som delar ut avkastningen till forskning om skog och naturvård.

Läs mer om vår skogsförvaltning under Tjänster

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.