Skogsägarskolan: Har du koll på dina diken?

Kajsa Johansson, skogsförvaltare i Växjö. Foto: Fredrik Bankler

Kajsa Johansson är skogsförvaltare i Växjö. Foto: Fredrik Bankler

I Sverige finns ungefär 90 000 mil anlagda diken. Att nydika är idag förbjudet, men de diken som redan finns behöver underhållas. Kajsa Johansson, skogsförvaltare på Skogssällskapet i Växjö, berättar vad som gäller vid dikesrensning och vad du kan göra själv.

Diken behöver underhållas för att fungera. Slammar de igen höjs grundvattennivån, marken blir fuktigare och träden får svårt att etablera rötter. Det innebär i sin tur ökad risk för skador och insektsangrepp.

– Att rensa sina diken är viktigt för att bibehålla eller återupprätta en hög produktion i skogen. Syftet är inte att ta bort allt vatten, utan att få bort det överflödiga vattnet som stressar träden och kan skada deras rötter, säger Kajsa Johansson.

Hur vet jag när ett dike behöver rensas?

– Börja med att kolla om vattnet i diket flyter på eller om det är stillastående. Står vattnet stilla är det stopp någonstans och då behöver du undersöka vad du kan göra åt det. Räcker det att rensa bort nedfallna grenar med en kratta eller behöver du ta hjälp av en entreprenör med kunskap om dikesrensning? Det kan också vara så att diket fungerar som det ska, men att det är stopp i en vägtrumma.

Vad kan jag göra själv?

– Se över dina diken en till två gånger om året. Passa på att ta en promenad längs dikena, titta så att vattnet flyter som det ska och rensa bort grenar och löv. Det kan göra stor skillnad. Om du upptäcker ett stopp i tid behöver det inte kosta så mycket att åtgärda.

Vad är viktigt att tänka på vid dikesrensning?

– Börja med att skaffa dig en helhetsbild: Var ligger diket? Vilket håll flyter vattnet åt? Påverkas någon grannfastighet? Om diket slutar så att vattnet rinner vidare mot en bäck eller sjö, då är det viktigt att det finns ett översilningsområde, det vill säga en odikad sträcka där slamprodukter och partiklar filtreras och fångas upp. Det är alltid bra att prata med angränsande markägare och fråga om de har sett över sina diken. Om det är stopp hos grannen, så hjälper det inte att du rensar din del av diket. Kanske kan ni gå ihop och dela på kostnaden? Innan du börjar rensa dina diken är det också viktigt att fundera på vilka mål du har med skogen. Vill du till exempel återväta mark för att binda kol eller behålla vattnet i skogen som en buffert inför torra somrar? Då ska du kanske plugga dikena istället för att rensa dem.

Får jag rensa mina diken?

– Det är jätteviktigt att ha koll på vilka regler som gäller. Om ett dike har vuxit igen och den omgivande marken har återgått till sitt naturliga tillstånd, då får du inte rensa diket. Det räknas istället som en nydikning och kräver tillstånd från länsstyrelsen. Du får inte heller göra ett dike bredare eller djupare än det var när det ursprungligen anlades. Och vill du rensa ett dike som går direkt ut i en sjö eller ett vattendrag behöver du anmäla det för samråd med Skogsstyrelsen eftersom det kan påverka vattenkvaliteten och livsmiljön för fiskar och andra djurarter negativt. Samma sak gäller i områden med höga naturvärden.

Text: Monica Forsberg

Tips!

… Se över dina diken en till två gånger om året och glöm inte vägtrummorna. Gör en extra koll när du har gallrat eller avverkat på fastigheten, så att det inte ligger kvar avverkningsrester i dikena.

Är du osäker?

Ibland är det svårt att bedöma om ett dike får rensas. Rådfråga alltid din skogsförvaltare om du är osäker. Du kan behöva ansöka om samråd med Skogsstyrelsen, göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos din länsstyrelse.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.