Aktuellt från mellersta Svealand

Regionchef Jessica Norberg skriver om det aktuella läget i mellersta Svealand.

Jag vill börja med att önska god fortsättning till både gamla och nya kunder! Och med tanke på rubriken så är det kanske bäst att även göra ett förtydligande om namnet på vår region. Sedan några månader tillbaka har gjort en förändring gällande våra regioner som innebär att vi har gått från en geografisk uppdelning från sex till sju regioner. Värmlands län har blivit en egen region som vi kallar region västra Svealand, och resterande del av före detta region västra Svealand byter nu namn till mellersta Svealand. Mellersta Svealand består nu av Dalarnas, Västmanlands, Örebro och Gävleborgs län samt en liten del av Uppsala län, och det är detta område om jag nu är ansvarig över. För våra kunder innebär denna förändring ingen skillnad.

Vi har haft en kall och snörik vinter med goda drivningsförhållanden. Ute i skogen är det därför full aktivitetsnivå vad gäller avverkning. Vad gäller manuella arbeten så gör snömängden att det blir lite lugnare då det är svårt att ta sig fram till fots i skogsmarken just nu.

Svinpest

Onsdag 6 september 2023 blev det bekräftat att ett vildsvin i Fagersta blivit smittat och därefter avlidit till följd av afrikansk svinpest – en mycket smittsam sjukdom som drabbar grisar och vildsvin. Från Skogssällskapets sida har vi hela tiden följt utvecklingen noga, och gör det även fortsatt. Det råder fortsatt restriktioner i den smittade zonen, även kallat ”svinpestområdet”, men från och med 30 november är den smittade zonen mindre än tidigare. Inom den smittade zonen råder större restriktioner än i ytterområdet. Karta över den smittade zonen och aktuellt dagsläge hittas på Jordbruksverkets hemsida. Vi på Skogssällskapet uppmanar alla att hjälpas åt att hindra spridningen av afrikansk svinpest genom att hålla koll på, och följa, de restriktioner som gäller.

Personalförändringar

Sedan det förra nyhetsbrevet skrevs så har vår nya produktions- och virkesansvarig, Sofia Hansson, påbörjat sin anställning. Sofia ersätter Bo Arketeg som gått in i en ny roll som central skogsvårdssamordnare på Skogssällskapet. Sofia har snabbt kommit in i sin nya roll. De första arbetsveckorna fokuserade hon på att träffa de entreprenörer som vi samarbetar med samt att sätta sig in i våra virkesaffärer. Framöver så ser vi att hon även kommer att driva utvecklingsarbetet inom regionen.

Niklas Svensson, före detta skogsförvaltare på kontoret i Falun, har avslutat sin anställning. Niklas gjorde sin sista arbetsdag 29 december.

Virkes- och fastighetsmarknaden

Virkespriserna var under 2023 historiskt höga, och vi har ännu inte sett några tecken på att detta är på väg att förändras. Efterfrågan på virke är stort, och många mottagningsplatser har små virkeslager. Med en stark virkesmarknad är det även fortsatt lönsamt att investera i skog i Sverige. Priserna på skogsmark fortsätter att öka i stora delar av landet.

Läs gärna vår konsultchef Christina Nyströms råd kring vad som är aktuellt inom ekonomi- och fastighetsfrågor så här i början av året.

Jessica Norberg

Regionchef mellersta Svealand
Karta region mellersta Svealand 2024

Region mellersta Svealand innefattar länen Västmanland, Örebro, Dalarna samt Gävleborgs län. Här finns kontor i Västerås, Falun och Örebro.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.