Aktuellt från Norrland

Regionchef Linn Jacobsson skriver om det aktuella läget i Norrland.

Jag vill börja med att tacka alla kunder för ett givande år och önska god fortsättning!

Ser vi tillbaka på årets som varit kan vi konstatera att det har varit ett händelserikt år både vad gäller omvärlden men också hos oss på regionen. Väderförhållandena har varit extrema med torka, översvämningar, stormar och mycket snö. Ett väderår som visar på vikten av att riskfördela i skogen, tänka långsiktigt och räkna med förändrade förhållanden. Vi har även haft många positiva händelser – nya duktiga medarbetare, bra virkespriser, nya kunder och trevliga möten med skogsägare.

Blickar vi framåt går vi in i 2024 med en förväntan på oss själva att ytterligare öka vår kvalitet i tjänsteleveransen, bibehålla förtroendet hos våra befintliga kunder och skapa nya relationer med skogsägare. Detta med glädje och en framtidstro på oss själva och på skogens värde.

Virkesmarknaden

Trots sjunkande efterfråga på sågade trävaror har priset på timmer ökat under året, detta då det har rått timmerbrist. Sveaskog har sänkt nivåerna på slutavverkning, brist på entreprenörer och svåra drivningsförhållanden har bidragit till timmerbristen. Prislistorna har varit relativt stabila men prispåslagen har varit skyhöga. Jag tror på fortsatt höga timmerpriser under 2024.

Det råder en relativt god balans mellan efterfrågan och utbudet på massaveden i Sverige men ser vi till Norrland påverkas vi av den rådande massavedsbristen i Finland efter uppstarten av Metsäs massabruk i Kemi. Så fortsatt hög efterfråga på massaved i Norrland och jag tror att även priset på massaveden håller sig på en hög stabil nivå.

Fastighetsmarknaden

Marknaden på fastigheter har under hösten blivit något svalare, det har tagit längre tid att få sålt skogsfastigheter och intressenterna har minskat något. I Skogssällskapets senaste Skogsindex, från december, kan du läsa mer om läget på fastighetsmarknaden.

Läs gärna vår konsultchef Christina Nyströms råd kring vad som är aktuellt inom ekonomi- och fastighetsfrågor så här i början av året.

Linn Jacobsson

Regionchef Norrland
Karta region Norrland

Region Norrland innefattar länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Här finns kontor i Östersund, Sundsvall, Umeå och Vilhelmina.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.