Aktuellt från östra Svealand

Regionchef Hans Lindberg skriver om det aktuella läget i östra Svealand.

Nu har vi stängt 2023 som på många sätt blev ett dramatiskt år. Sommaren var till en början mycket torr, med hög risk för brand och omfattande barkborreangrepp, men vädret vände och det blev sedan oerhört blött och regnigt på många håll. Även på virkesmarknaden har vi haft en utveckling som varit dramatiskt, och väldigt intressant sett ur ett skogsägarperspektiv med höga priser.

I skrivande stund så är det en riktigt vinter med rejäl kyla. Vi har full fart på avverkningsverksamheten, med bra förutsättningar för drivningen i skogen och virkesmarknad med hög efterfrågan och bra priser.

”Jakten” på granbarkborreskador, som vi ägnat oss åt de senaste åren, har gjort att många skogsägare tvingats avverka i förtid. När årets riksinventering nu är färdig meddelar Skogsstyrelsen att skadorna halverats sedan 2022, vilket är hoppingivande. Jag håller tummarna att de granbarkborrar som nu krupit ner i jorden för sin vintersömn inte lagt sig så djupt ner i marken, utan fryser ihjäl i vinterkylan.

Virkesmarknaden är som sagt mycket positiv och då speciellt på timmersidan, men även på massavedssidan är efterfrågan fortsätt bra samt att kylan driver upp priserna på brännveden.

Från Skogssällskapets sida har vi minskat något på exporten under senaste tiden, då priserna är bra i Sverige och vi ser för första halvåret 2024 ingen trolig avmattning på efterfrågan av råvaror. Således är det ett mycket bra läge att göra åtgärder i sin skog som slutavverkning eller gallring som kanske har fått stå åt sidan.

På personalsidan har vi produktionsledare Hanna Flink som är på föräldraledighet under 2024 och Kalle Wickberg som går in stöttar upp på produktionen under den tiden. Robert Holmgren är tillbaka från sin föräldraledighet. Vi är således redo för 2024 års utmaningar.

Önskar alla en härlig och skön vinter!

Läs gärna vår konsultchef Christina Nyströms råd kring vad som är aktuellt inom ekonomi- och fastighetsfrågor så här i början av året.

Hans Lindberg

Regionchef östra Svealand
Karta region östra Svealand

Region östra Svealand innefattar länen Uppsala, Stockholm, Södermanland samt Gotland. Här finns kontor i Uppsala, Stockholm, Nyköping och Visby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.