Aktuellt från södra Götaland

Regionchef Carl-Johan Bengtsson skriver om det aktuella läget i södra Götaland.

Det nya året har tagit sin början, och vi ser tillbaka på 2023 med en väderlek som varit ytterst oberäknelig. Ett år där det ibland kändes som om vi fick uppleva flera års väder på en och samma gång. För skogsbranschen har detta år varit både spännande och utmanande. Prisuppgångar på skogsråvara har präglat året, och särskilt efter sommaren har vi ställts inför en ny verklighet med råvarubrist, något som industrin stundtals har varit ovana vid.

Vi minns tidigare perioder, som till exempel "tidningspappersdöden" i början av 2010-talet, vilken ledde till ett överskott på massaved och påverkade industrins beslut att expandera. Därefter kom torkan 2018, som fungerade som en väckarklocka för klimatförändringarna och de utmaningar våra skogar står inför, inklusive risker för lägre tillväxt och angrepp av skadeinsekter. Vi får inte heller glömma den ökade risken för bränder i takt med det varmare klimatet.

Trots dessa utmaningar har investeringsviljan inom skogsnäringen varit betydande de senaste åren, särskilt med rekordinvesteringar från sågverken. Även om investeringstakten i bruken avtar något, förväntas efterfrågan på timmer, massaved och energived vara uthålligt hög framöver. Faktorer som stoppad finsk import från Ryssland, minskad avverkning från Sveaskog och alternativa mål för skogsbruket talar för fortsatt höga virkespriser eftersom det sannolikt blir en minskad tillgång på rårvara över tid, trots ökad efterfrågan från industrin.

Den övergripande bedömningen är att värdet på skogens produkter förväntas vara högt i framtiden. Denna positiva utveckling ger oss en möjlighet att kunna bistå er som kunder att göra fördelaktiga affärer vid eventuella kommande bristsituationer på marknaden för skoglig råvara. Med vår insikt, fristående från eget ägande i industrin och erfarenhet inom skogsbranschen strävar vi efter att vara er pålitliga partner och erbjuda strategiska lösningar för att navigera genom förändringarna och utmaningarna som kan uppstå.

Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med er och utnyttja de möjligheter som den växande efterfrågan på skogliga produkter kan ge. Tillsammans kan vi skapa hållbara och framgångsrika affärer även under de mest utmanande omständigheterna på skogsmarknaden.

Till sist vill vi välkomna och presentera några nya ansikten till Region södra Götaland. Relika Karrer, vår nya skogsförvaltare i Skåne/Kronoberg, som tidigare arbetat på Gustavborgs säteri. Hugo Andersson, vår aspirant i Kalmar, som vi ser fram emot att se växa och utvecklas. Gustav Nilsson, vår nya skogsarbetare i Skåne, vars kompetens och engagemang vi ser fram emot att dra nytta av. Och sist men inte minst, välkomnar vi Carl Henrik Ahlbäck tillbaka från föräldraledighet i början av januari.

Läs gärna vår konsultchef Christina Nyströms råd kring vad som är aktuellt inom ekonomi- och fastighetsfrågor så här i början av året.

Carl-Johan Bengtsson

Regionchef södra Götaland
Karta region södra Götaland

Region södra Götaland innefattar länen Skåne, Blekinge och Kronoberg, samt södra delen av Kalmar län. Här finns kontor i Hässleholm, Växjö och Kalmar.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.