Aktuellt från västra Svealand

Regionchef Stefan Åman skriver om det aktuella läget i Värmland, som sedan hösten 2023 är en egen region.

Nu är vi igång med verksamheten på det nya verksamhetsåret 2024. Sedan hösten 2023 har Värmland blivit en egen region och jag har klivit in som regionchef på permanent basis.

Vintern har slagit till med både snö och kyla och förhållandena är just nu goda. Barkborrefaran är dock inte över, nya angrepp har tillkommit under sommaren. Men när 2023 års riksinventering nu är färdig meddelade Skogsstyrelsen innan jul att skadorna halverats sedan 2022, vilket är hoppingivande.

Virkesmarknaden med alla sortiment har under 2023 varit extremt bra och är fortfarande väldigt bra. Det är höga priser och stor efterfrågan, något vi tror kommer att hålla i sig åtminstone första halvåret 2024. Vi jobbar hela tiden med att utveckla virkesaffären för att skapa så stor kundnytta som möjligt. Det är extra roligt när vi kan göra det där extra med våra kunders virke.

På Skogssällskapets fastighet Grinnemo fortsätter arbetet med att sätta visningsytor i skick. Det ska vara ytor som på ett pedagogiskt sätt visar skillnader på tex plantslag, röjningsmetodik, referenshägn (viltbete), hyggesfria modeller mm. Grinnemo kommer vara Skogssällskapets visningsfastighet i Värmland och vi hoppas kunna bjuda in er till en trevlig dag på plats på Grinnemo någon gång under 2024.

Under 2024 ska vi utveckla och expandera verksamheten inom regionen. Vi vill hitta fler skogsägare som är intresserade av att utveckla sina fastigheter med värdehöjande åtgärder. Det är åtgärder som på ett eller flera sätt höjer din skogsfastighets värde, som till exempel viltanpassning och våtmarker, vägbyggen eller energiproduktion. Det kan vara utmanande och men är också utvecklande och roligt att förflytta sin fastighet framåt.

Ta gärna kontakt direkt med oss som jobbar i Värmland!

Här kan du se vilka vi är som finns på plats på regionen >>

Och läs gärna vår konsultchef Christina Nyströms råd kring vad som är aktuellt inom ekonomi- och fastighetsfrågor så här i början av året.

Stefan Åman

Regionchef västra Svealand
Karta region västra Svealand

Region västra Svealand innefattar Värmlands län. Här finns kontor i Karlstad och Torsby.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.