Gå till innehåll

Forskning & utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård. Varje år delar vi ut cirka 15 miljoner kronor i anslag. Här kan du läsa om projekten som vi beviljat anslag, och få veta mer om hur anslagsprocessen går till.

Aktuella projekt

 • Pågående

  Skogsbrukets glömda hjältar – kvinnors skogsarbete under industrialismen

  Det övergripande syftet är att analysera kvinnornas bidrag till skogsbrukets utveckling i Sverige, främst under perioden 1880–1950. Vi vill fokusera vårt arbete på olika kvinnliga roller för att kunna problematisera den dominerande synen på skogsbruket som en rent manlig verksamhet.

  Forskare
  Lars Östlund, Anna-Maria Rautio
  Ämne
  Skogshistoria
  Startår
  2016
 • Avslutat

  Ajourhållning av Skogsskötselserien

  Skogsskötselserien är en lärobok i skogsskötsel som i nuläget omfattar 20 kapitel och omkring 1750 sidor som är fritt tillgänglig på nätet. Hittills har 15 kapitel reviderats till andraupplagor och av de återstående kapitlen är målet att ytterligare två nu ska revideras för att hållas aktuella och tillförlitliga.

  Forskare
  Clas Fries
  Ämne
  Kunskap & kommunikation
  Startår
  2015
 • Avslutat

  Kartering av fornminnen i skogen med fjärranalys och andra geodata

  Skogsbruket står inför en stor utmaning där det gäller att både identifiera kulturminnen i större omfattning än vad som görs idag och att minska skadorna på dessa i samband med avverkning, skogsvårdsåtgärder och vägbyggnation. Detta projekt ämnar identifiera de i skogen vanligast förekommande fornminnestyperna som kan identifieras med geodata, utveckla karteringsmetoder för att finna okarterade fornminnen, utvärdera dessa metoder samt ta fram analysverktyg med sikte på operativ implementering i skogsbruket.

  Forskare
  Erik Willén
  Ämne
  Planering
  Startår
  2015

0771 - 22 00 44

Skogssällskapets huvudkontor:
Besök: Kilsgatan 4
Postadress:
Box 11374
404 28 Göteborg

Hitta ditt lokala kontor under Kontakt

I sociala medier

Skogssällskapet på Instagram
Skogssällskapet på Facebook

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Norge och Finland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor. Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.