Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Projekt

 • Avslutat

  Granboken – om den biologiska mångfalden knuten till granen

  Syftet med trädboksserien är att skapa en bredare medvetenhet rörande vikten av att i landskapet ha olika trädslag och i olika åldrar för att främja den biologiska mångfalden, samt att visa på de fascinerande rikedom som bor på och är beroende av våra olika trädslag.

  Forskare
  Håkan Tunón, Bengt …
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Vi tar skogen till stan! SiS bidrag vid Skogens år på Universeum

  Skogen i Skolan (SiS) Västra Götaland arbetar idag främst med kunskaps­spridning om den svenska skogen via utbildning av bl.a. blivande lärare och pedagoger inom skolan. Genom att samverka på Universeum kommer budskapet om skogens betydelse att spridas till fler och på ett annorlunda sätt. Förutom att bidra till allmän kunskap om skogen är syftet att inspirera ungdomar till att söka till alla de utbildningar som kan ge ett framtida yrke inom skogsbranschen.

  Forskare
  Barbro Eriksson
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2017
 • Avslutat

  Är äganderätten hotad? En historisk jämförelse av gränserna för den privata äganderätten till skogsmark

  I projektet analyseras debatt och regelverk gällande äganderätt till skogs­mark från tidigt 1900-tal fram till idag. Syftet är att visa om det idag pågår en 'glidning' i synen på skogsägande och vad denna i så fall består av. Projektet ger kunskap som kan öka förtroendet mellan markägare och samhälle, vilket är nödvändigt för ett hållbart skogsbruk.

  Forskare
  Anna Sténs
  Ämne
  Skogshistoria
  Startår
  2017