Skog på recept

Foto: Scanpix, SLU, Sara Karlsson

Foto: Scanpix, SLU, Sara Karlsson

Dagens moderna samhälle med en tuff arbetsmarknad, ständiga krav och konstant digital uppkoppling kan skapa utbrändhet. Att tillbringa tid i skogen kan vara en lösning.

Ann Dolling

Ann Dolling

Sitta på en stubbe, känna mossa under skosulorna och göra absolut ingenting. Hur låter det? För den som lider av utmattningssyndrom, så kallad utbrändhet, kan vistelser i skogen vara en hjälp tillbaka till hälsa.

– Skogen är en naturlig plats för oss att vistas i. Där finns en lagom mängd stimuli som hjälper hjärnan att smälta intryck och varva ner, säger Ann Dolling, som tillsammans med Ylva Lundell vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå forskat om hur skogsvistelser kan användas som rehabilitering vid utmattningssyndrom.

Gammal teori

Vår tilltro till naturens hälsoeffekter går så långt tillbaka som medeltiden. Det är allmänt känt att naturvistelser ökar välbefinnandet, och forskning visar till exempel att sjukhuspatienter tillfrisknar snabbare om de bor med utsikt mot grönområden.

Men endast vistelse i skog, utan kombination med terapi, kan det bota stress? Just den specifika och nya frågeställningen ställde sig Ann Dolling och Ylva Lundell. Det finns behov av sådan forskning, inte minst för att skapa nya strategier mot den ökande mentala ohälsan.

Precis som motion god hälsa från skogen en färskvara.

Sjukskrivningskostnaderna närmar sig 100 miljarder kronor per år i Sverige. Enligt World Health Organization kommer olika former av psykiska sjukdomar att vara bland de vanligaste orsakerna till ohälsa i hela världen inom ett decennium.

Vi spenderar mer tid bland cementbyggnader och i bilköer än i skog och mark – där vi sannolikt har vårt ursprung. Det tekniskt utvecklade samhället med ständig uppkoppling spär på stressen. Studier visar att frekvent mobilanvändning har ett samband med såväl sömnbesvär som ökade depressionssymtom.

– Det moderna samhället tvingar oss att hela tiden ta små, små beslut på grund av all aktivitet runt omkring oss. Det är som bäddat för stress, säger Ann Dolling.

Vi behöver dra oss undan och få lugn och ro för att varva ner ordentligt. Att vistas i skog kan vara en hjälp på vägen.

– Människan är inte gjord för att sitta och stirra in i en vägg, säger Ann Dolling, som i sin studie låtit en grupp utbrända människor tillbringa två timmar i skogen två gånger i veckan under tre månader. Deltagarna fick inte ta med sig något ut i skogen förutom en GPS, ett liggunderlag och en regncape.

– I början tyckte de flesta att det kändes jobbigt, nästan obehagligt, att sitta ensam i skogen och göra ingenting. Men när man väl vant sig så kändes två timmar inte som någon lång tid.

Deltagarna fick välja mellan ett par olika skogsmiljöer, bland annat skog vid bäck eller sjö, tallskog, granskog eller en mer buskig terräng.

– De fick sina favoritplatser som de återvände till, gång efter gång, säger Ann Dolling.

Skogen vid sjön var den mest populära platsen, och Ann Dolling påpekar att det är bevisat att särskilt skogsbryn och närhet till vatten skapar lugn. Andra exempel på natur som får oss att varva ner är glesa lövskogar, bokskog i Skåne samt öppna tall- och hedmarker i norra Sverige.

Steg på vägen

En viktig egenskap hos en läkande miljö är att den skapar en känsla av att vara någon annanstans – långt ifrån krav och måsten. Den ska även ge utrymme för fantasin och stödja det som man har lust att göra.

– Det är djupt rotat hos oss att vi tycker om öppna ytor. Våra förfäder har levt mer på öppna savanner än i miljöer med begränsad utsikt. Att se framåt och ha närhet till vatten signalerar överlevnad, förklarar Ann Dolling.

I Sverige används i dag trädgårdar vid rehabilitering. Ann Dolling anser att skog borde utnyttjas i större utsträckning.

– Min förhoppning är att läkare i framtiden ska kunna skriva ut skogsvistelse på recept.

Hon påpekar att deltagarna inte blev friska av att vistas i skogen, och inte mindre stressade heller. Men de fick ett annat tänk, tog ett steg på vägen.

– Allt eftersom veckorna gick började deltagarna att längta ut i skogen. Skogen gjorde dem mer harmoniska, avspända, gladare, lugnare och mer klartänkta. Efter regelbundna skogsbesök sa många att ”ljuset började synas i tunneln”.

Förutsättningen för att effekten ska öka eller kvarstå är kontinuerliga skogsbesök.

– Precis som motion är god hälsa från skogen en färskvara, säger Ann Dolling.

TEXT: Camilla Rindås

Våra tjänster

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.