Dit man inte kan gå till fots

Skotar- och skördarmaskinen Timbear

Timbear på röjningsuppdrag. Foto: Skogenbild

Fyra frågor till entreprenören Anders Svensson, på Våtseröd Skog, som har kört den kombinerade skotar- och skördarmaskinen Timbear i två år.

Vad är den största fördelen med den här typen av bandgående maskin?

– Jag kan köra på mycket fuktigare mark. Till och med på partier dit man inte når torrskodd till fots kan maskinen köra utan att orsaka körskador. En annan fördel är att jag både skördar och kör fram virket själv. Det underlättar planeringen.

Vad ska man tänka på när man kör på blöt och känslig mark?

– Det krävs en viss teknik för att köra rätt på myrar och andra blöta partier. Man måste lägga ris framför maskinen, och man har bara en chans att köra rätt väg, annars fastnar man. För att allt ska fungera krävs en omsorgsfull planering från min sida.

Hur är det att arbeta med en kombimaskin?

– Som skördare tar sig Timbear fram bättre än en konventionell skördare; den är bra balanserad både fram och bak. Men som skotare är den lite framtung, och därför behöver jag vara extra noga så jag inte kör fast.

Är det dyrare att använda den här typen av maskiner?

– Ja, men om markägaren vill förvalta skogsresursen väl och sköta om även de känsliga delarna av marken finns inga andra alternativ än Timbear och liknande maskiner. Skördningen är inte dyrare, men skotningen kostar lite mer eftersom skotaren går något långsammare, särskilt om det ska skotas på mark med mycket sten.

TEXT: Stefan Hällberg

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.