Markbered med naturhänsyn

Skonsam markberedning. Foto: Skogenbild

Den här maskinen väger en bråkdel av en traditionell markberedare. Föraren går bredvid och styr med fjärrkontroll. Foto: Skogenbild

Skonsam och småskalig markberedning ger bättre naturhänsyn – och samtidigt bra resultat för skogsbruket. Mindre maskiner skapar inte minst nya möjligheter att undvika skador på fornlämningar.

Markus Abrahamsson, Skogssällskapet

Markus Abrahamsson

Markberedning leder ofta till skador på forn- och kulturlämningar. När Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet inventerade 372 avverkningar med drygt 1 100 kultur- och fornlämningar hade många påverkats och flera fått stora skador. Skadligast var markberedningarna; på över 70 procent av de lämningar som utsatts för markberedning uppstod skador eller grova skador.

– På senare år har det lagts mer fokus på att fornminnen och fossila åkrar måste skötas bättre. Med mindre maskiner och nya metoder finns det goda möjligheter att markbereda med större hänsyn och ändå få bra resultat för skogsbruket, menar Markus Abrahamsson, naturvårdsspecialist på Skogssällskapet.

Ur naturvårdssynpunkt är det mycket bättre att använda maskiner som väger mellan fem och sju ton än standardmaskinerna som väger runt 20 ton.

Med mindre maskiner och nya metoder finns det goda möjligheter att markbereda med större hänsyn och ändå få bra resultat...

– Mindre maskiner har lägre marktryck och ger minskad sönderkörning och markkompaktion. Samtidigt som man tar större naturhänsyn kommer man åt bättre, vilket gynnar skogsbruket. Tidigare har man inte markberett alls på vissa ställen, eller så har mycket körts sönder, säger Markus Abrahamsson.

De mindre maskinerna kan även användas på vanlig mark och fungerar i stort sett som en konventionell markberedare till alla hyggen.

– Det kan bli marginellt dyrare, men det går utmärkt att ha samma maskin till all markberedning på fastigheten. Det blir ofta en bättre och mer komplett markberedning. Alla markägare skulle kunna använda sig av de mindre varianterna av markberedare. Men även om maskinen spelar stor roll, är den viktigaste resursen den som sitter bakom spakarna, påpekar Markus Abrahamsson.

TEXT: Stefan Hällberg

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.