Avverkning

En avverkning är en stor affär för dig som skogsägare. Därför är det så viktigt att avverkningen sker utifrån dina mål med skogen, och de förutsättningar som råder på din skogsfastighet.

Hur mycket skog som ska avverkas, när under året avverkningen sker och vilka intäkter som avverkningen ger ska matchas mot din ekonomiska situation – det är då nettot blir som bäst. Skogssällskapet är fristående från virkesindustrin, vi har alltså inga ägarintressen i sågverk eller massaindustrier. Det här gör att vi alltid kan ha dig som skogsägare i centrum för planeringen.

Vi hjälper dig att skörda ditt timmer, din massaved och ditt biobränsle i gallring, slutavverkning och annan avverkning. Vi hjälper dig med planering, myndighets­kontakter, transporter till den som köpt ditt virke och med planering av det efterföljande föryngringsarbetet. Även upphandling av entreprenörer, kvalitetssäkring och en kostnadseffektiv naturvård ingår förstås. Allt det här är en del av vår skogsförvaltning. Det är viktigt att göra virkesaffären på ett fördelaktigt sätt, något du kan läsa mer om under Virkesförsäljning.

Föryngringsavverkning

Vid omloppstidens slut sker vanligtvis föryngrings­avverkningen, då större delar av beståndet avverkas för att göra plats för en föryngring av skogen. Det är föryngringsavverkningen som generar den stora intäkten under skogens omloppstid, och det är därför av stor vikt att detta planeras väl. En lönsam föryngrings­avverkning är frukten av en god skogsskötsel under många år.

Hyggesfritt skogsbruk

Det vanligaste är att avverka merparten av skogen, enligt trakthygges­bruksmodell, men i dag växer också intresset för hyggesfria brukningsmetoder. Hyggesfritt skogsbruk innebär att skogsmarken hela tiden behåller ett trädskikt. Läs mer här om vilka hyggesfria metoder som finns. Som kund hos Skogssällskapet får du en skogsstrategi, där vi lägger upp en plan för hela skogsfastigheten och ser vilka metoder som ska användas för att du ska nå dina mål med skogen. Här kan trakthyggesbruk och hyggesfria metoder samsas och bidra till att skapa den skog som du vill ha.

Gallring

Gallring är en vanlig avverkning som ofta utförs en till ett par gånger under ett bestånds omloppstid. Normalt för produktionsskog är att göra en första gallring vid omkring 11–13 meters medelhöjd (beroende på trädslag). En sådan tidig gallring ger ofta ett lågt netto, eller till och med ett nollresultat. Vanligtvis görs också en andra gallring när skogen växt till sig lite till (vid ungefär 16-21 meters medelhöjd). En sådan andra gallring ger normalt sett ett betydande netto.

Det finns många myter om just gallring, och därför är det viktigt att anlita en professionell aktör för detta. Läs mer om de många myterna om gallring i vår kunskapsbank.

Naturvårdande avverkning

För att gynna naturvärdena på din fastighet kan ibland naturvårdsavverkningar genomföras. Ofta görs detta i bestånd klassade som NS (Naturvård Skötsel). Det kan till exempel handla om att gallra bort gran till förmån för grova lövträd, skapa död ved eller faunadepåer. För sådana insatser finns ofta bidrag att söka, vilket vi givetvis hjälper dig med!

Entreprenörer

Våra duktiga och engagerade skogsentreprenörer är en av våra – och dina – viktigaste tillgångar. Det är de som utför avverkningarna och skogsvården och deras arbete ger direkta prov på kvaliteten i tjänsterna. Vi lägger stor vikt vid att avverkningar sker så skonsamt som möjligt. Vi känner våra entreprenörer väl genom långvariga relationer och kan därför garantera en hög kvalitet och kostnadseffektivitet i alla delar. Detta kontrolleras också av oberoende revisorer och genom att alla entreprenörer är certifierade via PEFC.

Låter det här intressant?

När du blir skogsförvaltningskund hos oss hjälper vi dig med allt som rör avverkningen och försäljningen av virket. Redan innan avverkningen är det dessutom dags att fundera över vilken skog du vill skapa på platsen i framtiden, något vi såklart hjälper dig med.

Fyll i dina kontaktuppgifter här för att få veta mer om vår skogsförvaltning!

Förvaltningsfördelar​

  • Avverkning vid rätt ekonomisk tidpunkt – för dig och för skogen.
  • Dina mål går före industrins, olika metoder kan samsas så att du når dina mål med skogen.
  • Kunniga, certifierade entreprenörer.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.