Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Avverkning

Sista kapitlet i skogens tillväxtcykel är det första kapitlet i vår förvaltningsbeskrivning. Här blir det särskilt tydligt vilken nytta du kan ha av Skogssällskapets målanpassade förvaltning. Det handlar om en lönsamhetsförbättring med runt 300 %.

Vi hjälper dig att skörda ditt timmer, din massaved och ditt biobränsle i gallring, slutavverkning och annan avverkning. Vi hjälper dig med planering, myndighetskontakter, transporter till den som köpt ditt virke och med planering av det efterföljande föryngrinsarbetet. Även upphandling av entreprenörer, kvalitetssäkring och en kostnadseffektiv naturvård ingår förstås.

Kort sagt: har du något du vill få gjort eller få svar på kring avverkning, då ska du komma till oss. Och helst ska du komma tidigt.

Planera i tid

Ju tidigare en avverkning planeras, desto större möjligheter att uppfylla alla mål och få en god avkastning och gynnsamma skatteeffekter. Tidig planering innebär en möjlighet att sätta av hela eller delar av intäkten på skogskonto vilket minimerar skatten. I vår målanpassade skogsförvaltning ingår den ekonomiska planeringen alltid som en självklar del av avverkningsprojektet. Det är en garanti för att du får ut maximalt av skogen och att du får behålla maximalt av det du får ut.

Är det dags?

Tidpunkten för slutavverkning bör väljas när både skogen och din ekonomi är mogen för ingreppet. Inte bara det ena eller det andra.

Om du vänder dig till oss kan det därför hända att vi råder dig att avvakta med avverkningen eller begränsa den till vissa delar. Detta exemplifierar också skillnaden mellan Skogssällskapet och de industriägande skogsbolagen och skogsägarföreningarna. Industrierna måste hela tiden gå på högvarv, oavsett konjunktur. Där ska virket fram till varje pris. Du ska inte betala det priset. Vår framgång bygger på din framgång, inte på kortsiktiga vinster.

Anpassning till jakt och naturvård

En slutavverkning är en åtgärd som påverkar både flora och fauna. Men det måste inte resultera i de trista hyggen man ofta ser. Vi kan med ganska enkla medel anpassa avverkningen till jakt och naturvård och upprätthålla en förändrad men ändå vacker landskapsbild.

Gallring - pengar i dag och i framtiden

När du gallrar skogen plockar du ut en del av vinsten samtidigt som du sköter skogen – du investerar i skogens framtid. Träden som står kvar växer sig grövre och mer värdefulla. Hur du gallrar styr skogens värdeutveckling, inkomsternas fördelning över tiden och hur länge skogen ska växa innan den slutavverkas. Om du gallrar lite hårdare får du mera pengar i dag. Om du gallrar försiktigt faller mera pengar ut i slutavverkningen.

Vi kan gallringens ekonomi och biologi och beskriver den så att du lättare kan fatta ett beslut som passar dig och skogsbeståndets förutsättningar. Vi jobbar också på ett hänsynsfullt sätt för att minska risken för körskador, rotröta och stormskador. Samtidigt ger gallringen skogen bättre förutsättningar att klara naturkrafternas påfrestningar.

Annan avverkning – det speciella speciellt för dig

Varje fastighet och varje ägare är unika för oss. Vi hjälper till att ta fram dina speciella skötselmål. Du beslutar och vi föreslår speciallösningarna när det gäller avverkning i t ex naturområden, hagmarker och friluftsskogar. Ofta går det att kombinera pengarna med hänsyn och vi har prövat detta i snart 100 år.

Certifierade och duktiga enterprenörer

Våra duktiga och engagerade skogsentreprenörer är en av våra – och dina – viktigaste tillgångar. Det är de som utför avverkningarna och skogsvården och deras arbete ger direkta prov på kvaliteten i tjänsterna. Vi känner våra entreprenörer väl genom långvariga relationer och kan därför garantera en hög kvalitet och kostnadseffektivitet i alla delar. Detta kontrolleras också av oberoende revisorer och genom att alla entreprenörer är certifierade via PEFC.

Förvaltningsfördelar​

  • Avverkning vid rätt ekonomisk tidpunkt - för dig och för skogen
  • Dina mål går före industrins
  • Anpassas till din ekonomiska situation
  • Kan med enkla medel anpassas till vilt- och naturvård
  • Kunniga, certifierade entreprenörer