Från bok till glasspinne

Bokskog i Kullaberg. Foto: Bengt Furenäs

Foto: Bengt Furenäs

Hur blir ett bokträd till en glasspinne? Bo Bergqvist på Horna BB Forest guidar oss genom hela produktionskedjan – från avverkning i den skånska skogen, genom svarvar och tryckluftspressar till färdiga glasspinnar.

För att få ut bokvirket på världsmarknaden samarbetar Skogssällskapet med det skånska företaget Horna BB Forest. De ansvarar för affären och kontakten med tillverkare av glasspinnar medan Skogssällskapet avverkar och tillreder bokvirket på förvaltningskundernas fastigheter. Bo Bergqvist på Horna BB Forest berättar att det är två stora producenter som tillverkar glasspinnar och att all produktion idag sker utomlands, främst i Tyskland.

– Vi har tidigare haft en glasstilllverkningsindustri i Arkelstorp i Skåne och det sortiment som ska gå till glasspinnar kallas nu specifikt för arkelstorpsbok. När bokvirket, som är certifierat enligt PEFC och/eller FSC, har avverkats och apterats enligt de krav som finns på kvalitet och längd fraktas det med båt, lastbil eller tåg till Tyskland, där virket kommer till ett mellanlager. Där plockar köparen ut ett antal stockar för kontroll.

– Ett streckkodsnummer talar om exakt var i Sverige stockarna är huggna.

Produktionen i glasspinnefabriken

I nästa steg påbörjas själva produktionen av glasspinnarna. En rotreducerare tar bort ojämnheter och gör att stockarna kommer att likna telefonstolpar – detta för att förenkla produktionen. Därefter kapas stockarna till 59 centimeter långa kubbar. De placeras i metallburar och torkas i 92 grader under 48 timmar. Kubbarna förhandssvarvas för att bli så runda som möjligt innan de placeras i en annan svarv.

– Svarven skär ett ark som är ungefär 1,5 millimeter tunt. Det blir väldigt tunna ark, som torkar fort och rullar ihop som en fjäder.

Rullarna av bok fortsätter till ett matarband där de blir utrullade och går in i en tryckluftspress som stansar ut glasspinnarna. Tryckluftspressen styrs av sex kameror som ska minimera fel i produktionen. Efter en första utsortering av glasspinnarna går de som godkänts vidare till torkning.

– Efter stansningen har glasspinnarna fortfarande skarpa kanter, därför går de vidare in i en maskin för kantavrundning. Där får glasspinnarna de här mjuka, fina formerna, säger Bo Bergqvist.

Glasspinnarna fortsätter in i en poleringsmaskin innan det är dags för en andra utsortering.

– De läses av ytterligare en gång för att se till att det inte finns några som helst defekter eller färgförändringar på glasspinnarna. Sedan förpackas de, körs ut till lager och distribueras sedan till en mängd olika köpare.

Doft- och smakfritt virke

Bo Bergqvist uppskattar att ungefär tio procent av bokvirket som görs till glasspinnar i Tyskland kommer från Sverige, och för Horna BB Forest står boken för drygt 20 procent av bolagets affär. Bok är ett doft- och smakfritt virke som inte avger några gifter, vilket gör att det passar särskilt bra för livsmedel.

– Du kan gå igenom ett helt kök och hitta skärbrädor, slevar och spatlar av bok. Men generellt går den största mängden bok till golv, möbler och framför allt leksaker eftersom barn kan stoppa dem i munnen utan att det är några större problem. Det är ett väldigt mångsidigt virke.

Krav på kvalitet och dimensioner

Henrik Carlson, produktions- och virkesansvarig på Skogssällskapet. Foto: Fredrik Bankler

Henrik Carlson

Henrik Carlson, produktions- och virkesansvarig på Skogssällskapet, berättar att bokvirket, för att kunna exporteras till de industrier som tillverkar glasspinnar, behöver uppfylla vissa krav på kvalitet och dimensioner. Skogssällskapet har en nära dialog med Horna BB Forest som kommer med anvisningar och instruktioner för hur virket ska apteras.

– Vi jobbar ofta så att våra kontaktpersoner på Horna BB Forest åker ut i förväg och kollar på planerade bokavverkningar och ger synpunkter på om det är lämpligt att ta ut sortimentet. Allt hänger på skogens förutsättningar och att den klarar de krav som finns.

Henrik Carlson ser exporten och affären med Horna BB Forest som en del i ansvaret som Skogssällskapet har gentemot sina förvaltningskunder.

– Det faller sig naturligt att vi försöker bidra med en så bra avsättning och aptering som möjligt för den skog som ska avverkas. Det gäller såklart även bokskog, utifrån den kvalitet, dimension, och så vidare, som skogen håller. Det ligger i vårt uppdrag i relationen med våra förvaltningskunder att vi ska vara duktiga på att plocka ut så mycket värdefullt sågbart virke som möjligt, och därmed också bidra till bättre betalning för skogsägarens skog.

Text: Elsa Sjögren

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.