Samråd och dialog i Kullaskogen

Kullaskogsrådets samling i mars 2015

I Kullaskogsrådet samlar Skogssällskapet, som markägare, representanter från bl.a. hembygdsföreningar, länsstyrelse, kommun, brukshundsklubb och orienteringsklubb.

Skogens utseende och skötsel är ett ämne som engagerar många, särskilt om skogen ligger i ett område där många människor rör sig. För dig som markägare kan det ibland bli svårt, och konflikter mellan markägare och olika intressegrupper är inte ovanliga. Lösningen heter dialog. På Skogssällskapets fastighet Kullaskogen har dialog varit en självklar del i ägandet och brukandet i nästan 25 år.

Marianne Larsson, Skogssällskapet

Marianne Larsson

– Dialog är både viktigt för att undvika konflikter och missförstånd, exempelvis om en avverkning eller annan aktivitet ska ske, men också för att möjliggöra inflytande, säger Marianne Larsson, chef för Skogssällskapets affärsområde Naturupplevelser.

Kullaskogen i Östra Göinge kommun i Skåne är en fastighet på 1200 hektar, varav 1000 hektar är skogsmark. Skogssällskapet har ägt marken sedan 1983, och ända från starten har behovet av dialog varit tydligt.

– Skogssällskapet äger skogen, men det är många andra som är aktiva där. Skåneleden korsar marken, en ridförening anordnar fälttävlan, vi har jaktlag och orienteringsklubb, ett företag som bryter sten och två aktiva hembygdsföreningar, berättar Marianne Larsson.

Höga naturvärden och produktionsskogsbruk

På Kullaskogen finns tre naturreservat, ett vackert strövområde där Skogssällskapet iordningsställt stigar och informationstavlor, och flera gamla torp med stort kulturhistoriskt värde. Men Skogssällskapet har också produktionsskogsbruk på fastigheten.  

– Det finns väldigt goda förutsättningar för virkesproduktion i Kullaskogen. I dag är det stor majoritet av gran som är mellan 30-60 år, så inom 10-20 år kommer de bestånden att vara mogna för avverkning. På längre sikt vill vi få in fler trädslag, något som är en utmaning med tanke på viltbetesskadorna, berättar Mattias Berglund, skogschef för egen skog.

I dialogen måste vi också vara tydliga med våra mål som ägare

Det finns också äldre bestånd av ädellövskog på Kullaskogen som både har ett högt natur- och upplevelsevärde för de mellan 10-15 000 besökare som varje år kommer till Kullaskogen.

– För oss är det viktigt att hela tiden föra en dialog med de grupper som finns i och kring Kullaskogen. I dialogen måste vi också vara tydliga med våra mål som ägare – att vi vill fortsätta sköta och marknadsföra Kullaskogen som ett vackert strövområde för att få ut fler människor i skogen, men att vi också på delar av fastigheten kommer att fortsätta att ta ut virke och bruka skogen, men givetvis på ett hållbart sätt, säger Mattias Berglund.

Mötesplats skapar samförstånd

Skogssällskapet samlar Kullaskogsrådet två gånger per år för att utbyta information, något som Marianne Larsson ser som viktigt. Men det handlar också om att ge varandra möjlighet till inflytande.

– Om vi som markägare ska anlägga en ridväg genom skogen så är det ju viktigt att ridföreningen får vara med och tycka till om underlag och sträckning – var i skogen tycker de om att rida? Vi behöver verkligen träffas för att skapa förståelse och samförstånd kring våra olika behov och mål!

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Kullaskogen

Skogssällskapet äger 30 egna skogsfastigheter runt om i landet. Kullaskogen är en av de fastigheter som har flest besökare varje år. På vår sida om Kullaskogen kan du följa med på en guidad tur till några av fastighetens besöksmål.

I september varje år anordnar Skogssällskapet och Kullaskogsrådet en Kullaskogsdag då skolelever i Östra Göinge kommun får komma ut i skogen för fysisk aktivitet kombinerat med lärande.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.