Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Besök din fastighet via Skogsstyrelsens Mina sidor

Sedan en tid kan du se din skog i datorn hemma vid skrivbordet.
Eller ute i skogen i en smartphone eller på en läsplatta. Fler än 85 000
skogsägare har redan besökt Skogsstyrelsens Mina sidor.

Ulf Rydja

Informationen på Skogsstyrelsens Mina sidor bygger delvis på den laserskanning som Lantmäteriverket genomfört. Skanningen omfattar så gott som hela Sverige och är mycket detaljerad.

Tillsammans med Riksskogstaxeringens provytor ger de en unik
bild av skogstillståndet i landet.

– Vår ambition är att dela allt som vi kan och vet, säger Ulf Rydja, rådgivningsspecialist på Skogsstyrelsen. Det som användarna kan se och göra på Mina sidor gäller bara skogsägare, men mycket av informationen finns även i karttjänster som alla kan ta del av på Skogsstyrelsens hemsida.

Skogsägare kan mata in uppgifter om sin skogsfastighet och sedan få konkreta råd om hur hen kan klimatanpassa sitt skogsbruk.

Ulf Rydja pekar på tillgängligheten som en av de stora fördelarna med den digitala  informationen; den som är intresserad kan nå den när som helst, informationen är detaljerad, lätt att dela och lätt att sammanställa.

– Vårt arbete på Skogsstyrelsen blir effektivare, säger Ulf Rydja. Men Mina sidor gör det också enklare för oss att skapa nytta för skogsägarna.

Den digitala utvecklingen av skogsdata och tillgängligheten av desamma kommer att fortsätta, spår Ulf Rydja. Digitala beslutsstöd finns, men dessa kommer att bli fler och mer sofistikerade. Skogsägare kan redan nu mata in uppgifter om sin skogsfastighet, ange sina mål för sitt brukande och sedan från systemet få konkreta råd om hur hen till exempel kan klimatanpassa
sitt skogsbruk.

– Allt detta ersätter dock inte fysiska möten med ägare och yrkesverksamma. Träffar som skogsdagar och liknande kommer att finnas kvar och spela en stor roll. Men att vi åker ut till enskilda skogsägare och inspekterar deras bestånd har blivit ovanligare.

TEXT: Bosse Jönsson

Det finns många olika typer av kartor att välja på. Skogliga grunddata ger information om skogens höjd, volym, grundyta och medeldiameter. Källa: Skogsstyrelsen

Markfuktighetskartan i Mina sidor är ett hjälpmedel för att planera avverkningar så att man undviker markskador. Källa: Skogsstyrelsen

Mina sidor x 2

Både hos Skogsstyrelsen och Skogssällskapet finns Mina sidor. Namnet är detsamma, men funktionen, innehållet och utseendet är olika.

  •  Skogssällskapets Mina sidor är en kraftfull och mångsidig digital tjänst där Skogssällskapets kunder samlar all information om sin fastighet på ett ställe. Det kan gälla själva skogen, skogsbruksplanen, den ekonomiska redovisningen av
    skogsbruksåtgärder, företagets deklaration och mycket mera. Läs mer om Skogssällskapets Mina sidor här.
  • Skogsstyrelsens Mina Sidor innehåller ett så kallat Grönt kuvert med pdf-information om varje enskild fastighet (flygbilder, ärenden, kultur- och naturhänsyn med mera). Här kan skogsägaren även skapa en rapport med skogliga grunddata, se kartor, planera och anmäla avverkning. Fastighetens
    natur- och kulturvärden framgår liksom vilka regler som gäller vid olika skogsbruksåtgärder. Mer information finns på Skogsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.