Skonsam avverkning med hästar i Katrineholm

I den tätortsnära avverkningen i Katrineholm har hästarna mötts av positiv respons från allmänheten. Foto: Thomas Adolfsen

När Katrineholms kommun, med Skogssällskapets hjälp, skulle avverka i en av sina tätortsnära skogar föll valet på den minsta och mest skonsamma virkestransporten som finns på marknaden: hästen.

Torvald Duàn

Torvald Duàn

– Avverkningen som vi gör är mitt i ett område där det bor många människor – det finns flera skolor och förskolor, och gång- och cykelvägar som används flitigt, berättar Torvald Duàn, skogsförvaltare på Katrineholms kommun.

I området sker huggningen manuellt med motorsåg. Granar ska huggas bort, för att lämna plats åt ädellövträd. Grova tallar ska sparas, och så träd som är ”vackra att titta på”, något som kräver att entreprenören som utför arbetet tänker till lite.

– Det skiljer sig lite att avverka i en rekreationsskog, jämfört med i en ren produktionsskog. Där hade kanske den krokiga björken tagits bort för att gynna raka stammar. Men här vill vi ha kvar den för att den är vacker att titta på, säger Torvald Duàn.

Allmänhetens upplevelse är viktig tycker Torvald, som har varit skogsförvaltare på Katrineholms kommun i tjugo år.

– Ett problem i tätortsnära skogsbruk är att det ofta går för fort, plötsligt är skogen borta. Med hästarna går avverkningen långsammare, och kommuninvånarna hinner komma och titta och ställa frågor. Hittills har reaktionerna varit väldigt positiva!

Som skogsförvaltare på Katrineholms kommun har Torvald ansvar för att planera skogsskötseln, och sedan anlitar han Skogssällskapet för att utföra insatserna i skogen. Det är första gången som Katrineholms kommun tar hjälp av hästar i skogsbruket, men Torvald säger att det mycket väl kan bli fler gånger.

– För oss är det flera delar som får vägas mot varandra. Å ena sidan blir det ekonomiska utfallet något sämre än om vi avverkat på traditionellt vis med maskiner, men å andra sidan är invånarnas upplevelse mycket värd. Vi märker att hästarna gör att människor blir glada och positivt inställda till åtgärden vi gör. Så i framtiden kommer vi nog att blanda upp avverkningsformerna och avverka vissa delar med häst, och andra delar med traditionella maskiner.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Hästar – ett bra komplement

Fotograf: Thomas Adolfsen

Foto: Thomas Adolfsen

Tore Rumler är Skogssällskapets produktions­ledare i Katrineholm och den som samordnar avverkningen för Katrineholms kommun.

– Hästar är ett trevligt och bra komplement till traditionella avverkningsmetoder. Det är skonsamt och milt för marken och passar bra i tätortsnära skogsbruk. Avverkningen för Katrineholms kommun sker i ett 22 hektar stort område, med många hus som omges av skogen och mängder med gång- och cykelvägar, så här passar det bra och allmänheten uppskattar det.

Vill du veta mer om avverkning med hästar? Kontakta din lokala skogsförvaltare

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.