Krönika

Virkeskrönika: Från restriktion till full produktion

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Från många nationer hörs en lättnadens suck nu när restriktionerna slopas, och längtan efter en enklare vardag är stark hos de flesta. Samtidigt ser vid med förfäran hur snabbt det säkerhetspolitiska läget i Europa kunde ändras, när Ryssland bestämde sig för att invadera Ukraina.

Kriget i Ukraina kommer att få konsekvenser för världs­ekonomin, hur stora återstår att se. Blir det börsfall, kommer vi att se räntehöjningar på sikt som en konsekvens av inflationen (även om prognosen just nu är att reporäntan ligger still till andra halvan av 2024), och hur påverkar de allt högre energipriserna transporter, industri och hushållens konsumtion?

Inom skogsbruket är starten på året alltid utmanande, med risk för kraftiga vindar och drivningsförhållanden i skogen som pendlar rejält. I skrivande stund har det lyckligtvis inte varit några större stormar eller andra naturkatastrofer. Stormen Malik blåste ordentligt även om den inte lämnade efter sig några omfattande skador, men givetvis en hel del vindfällen. Dessa är viktiga att inventera och upparbeta för att bromsa och förebygga angrepp av granbarkborren, som definitivt inte kan räknas ut än.

De höga energipriserna och efterfrågan på både bränsleved och massaved har skapat möjlighet att balansera de tidigare så höga lagernivåerna, som i vissa fall varit en begränsande faktor för den skogliga produktionen. Nu finns möjlighet att komma ikapp med de gallringar som på många håll skjutits på
framtiden, bland annat på grund av barkborreangreppen.

Ur Skogssällskapets perspektiv har vi nu en hög aktivitet i skogen där vi varvar traditionellt skogsbruk med att utforska nya metoder som exempelvis schackrutehuggning i Umeå, en del i att bedriva ett mer varierat skogsbruk. En utmaning som många lyfter är de ökade kostnaderna på bland annat drivmedel. I början av pandemin var drivmedelspriset lägre,men har nu ökat bland annat på grund av de nya ökade kraven kopplade till reduktionsplikten, som innebär att det blandas in biodrivmedel i bränslet för att sänka koldioxid­utsläppen.

Eftersom priset på biodrivmedel har stigit kraftigt ökar kostnaden rejält för dieseln som är viktig för logistiken i skogssektorn. Nu ser vi dessutom att priset på råolja stiger ytterligare, som en effekt av kriget i Ukraina.

Sågverken och massabruken, med sina starka resultat från 2021 i bagaget, ser ljust på 2022 och gasar på med produktionen. Det finns således inga direkta moln på den totala skogsindustrihimlen, men allt fokus ligger i skrivande stund på hur kriget i Ukraina kommer att påverka världsläget.

Pontus Larsson

Affärsområdeschef Sverige och Virkeschef

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.