Ökat intresse för svenskt lövvirke

Lövträd i motljus. Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Intresset för löv har länge varit begränsat till massaindustrin och till att handla om biologisk mångfald och naturvärden, men nu börjar möbel- och inredningsindustrin att få upp ögonen för löv. Björn Nordin, chef för arkitektur och design på Svenskt Trä, berättar om en ny färdplan för svensk möbel- och inredningsindustri där lövvirket har en bärande roll.

Björn Nordin

Björn Nordin

– Intresset för lövvirket är jättestort, men om vi på allvar vill ta det här vidare behövs fler lövträsågverk och ett utökat samarbete i värdekedjan, säger Björn Nordin.

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna som jobbar för att bredda marknaden för – och öka värdet på – trä och träprodukter. Som chef för arkitektur och design jobbar Björn Nordin mot möbelproducenter och snickerier. Med en bakgrund som möbelsnickare har
han god kunskap om hela värdekedjan inom möbelproduktion och vet att majoriteten av det trä som används i Sverige idag är importerat från andra länder.

– Det har länge varit exportfokus på bättre virke samtidigt som det finns ett jättestort intresse från möbelindustrin att använda mer lokalt trä, berättar Björn Nordin.

Starkt intresse för lokalt trä

För att ändra på det här har Svenskt Trä, tillsammans med Trä- och möbelföretagen, TMF, och Skogsindustrierna, arbetat för att ta fram en ny färdplan för svensk möbel- och inredningsbransch med syfte att öka andelen lokala biobaserade material.

– Vi tog det här initiativet för cirka fem år sedan och samordnade representanter i alla led, sågverk, arkitekter och designers. Det vi insåg var att det finns ett starkt intresse för att arbeta mer med det lokala träet men att värdekedjan inte riktigt finns på plats ännu, säger han.

Vill få med lövträsågverken

En viktig insikt under arbetet med färdplanen har varit att det behövs ett större fokus på lövskog – och att samarbeta med lövträsågverk. Utmaningen som den ser ut idag är dock att de lövträsågverk som finns i Sverige är väldigt få och små vilket gör att det inte finns någon långsiktighet i det.

– Intresset från möbelindustrin är starkt, men det är väldigt få arkitekter och designers som ens känner till att de här sågverken finns. Det blir en ond spiral som i sin tur skapar en bild av att det inte finns någon avsättning för lövsågtimmer, men det är inte hela sanningen, säger Björn Nordin.

Färdplanen, som nu är färdig och som presenterades på Trä- och Teknikmässan den andra september, är tänkt att vara ett första steg för att öka samarbetet i värdekedjan, och ett stort fokus ligger på just lövvirket och lövsågverken.

– Svenskt Trä har inte haft lövträsågverk som medlemmar, vi har endast barrträsågverk. Men nu vill vi få med och lyfta hela sågverksindustrin, berättar han.

Förändra synen på hur trä kan se ut

En av delarna i färdplanen handlar om att skapa en attitydförändring i branschen och förändra synen på hur träet kan se ut i design och möbler. Mycket handlar om att skapa insikter hos arkitekter och designers om att trä är naturligt, med kvistar och andra inslag som de kan använda som en möjlighet i designprocessen.

– En finsk björkskog är välskött och stamkvistad under tiden, det har vi inte gjort i samma utsträckning i Sverige.
Men om vi kan förändra designen så att den kan anpassas till det naturliga kan vi använda det svenska lövvirket redan idag trots att det är lite mer brokigt och kvistigt, säger Björn Nordin.

Ökad dialog i hela kedjan

En annan viktig del i färdplanen handlar om att skapa bättre samarbete och dialog mellan olika aktörer.

– Vi behöver skapa rum för dialog, och då menar jag inte genom olika seminarier. Jag menar att vi behöver vara ute och mötas. Designers behöver åka till sågverken
för att se hur de arbetar, och snickerier och producenter behöver gå ihop och prata med sågverk och skogsägare innan de tar fram en produkt. Vi har tappat det här och har gått mer mot outsourcing. Men en stark trend nu efter pandemin är reshoring, alltså att ta tillbaka produktionen till det ursprungliga tillverkningslandet. Det här är en intressant trend som verkligen diskuteras mycket nu, säger Björn Nordin.

Björn Nordin understryker vikten av att även få med skogsägarna i de här samtalen och i arbetet framåt.

– Det är jätteviktigt att skogsägare är med i de här samtalen, hela värdekedjan måste vara med. Dels behöver vi prata kortsiktigt om den skog vi har, dels behöver vi prata om hur vi kan och bör plantera skog för framtiden, säger han och fortsätter:

– Vi ser mer och mer löv i de svenska skogarna nu och att det också finns ett jättestarkt intresse för diversifierad skog med olika typer av trädslag. Jag är övertygad
om att det här intresset bara kommer att stärkas i och med att biologisk mångfald får allt större vikt i Sverige och EU, säger Björn Nordin.

Behövs fler lövsågverk

En viktig fråga för skogsägare är givetvis om det finns någon avsättning för löv i framtiden och här är Björn Nordin säker på sitt svar – ja! Men för att trenden ska fortsätta och skogsägare ska våga satsa mer på löv behövs fler lövsågverk.

– Vill vi på allvar ta det här vidare behövs fler sågverk och att vi tar tillvara på och utvecklar de sågverk som redan finns. Från skogsägarnas håll behöver man även se över distributionsvägarna för att få ut lövträden till sågverken. Alla måste göra sitt för att en förändring ska till, säger han.

Vad är din framtidsspaning vad gäller löv?

– Nu är jag såklart partisk i frågan, men jag tror starkt på att vi kommer se en mer diversifierad skog i framtiden. Vi kommer även att se mer planterad lövskog, för högkvalitativt trä, som man redan har i Finland. Redan i skogen börjar anpassningen för vilken typ av produkt eller segment som träden ska användas till.

Text: Malin Letser

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.