Ny teknik kan ge bättre betalt för virket

"Digital tvilling" av skog. Illustration: Dianthus AB

Dianthus har testat att samla in data med en enkel GoPro-kamera för att visa möjligheterna med digitala tvillingar. Den AI-modell de använder kommer på sikt att kunna berätta vilka virkessortiment som finns i enskilda träd – något som kan utveckla marknaden för specialsortiment. Illustration: Dianthus AB

Fredrik Walter som äger skog i Lakaträsk i Norrbotten har många titlar: jägmästare, IT-entreprenör, skogsägare och finsnickare. Han tror att det i framtiden kan bli enklare för skogsägare att erbjuda specialsortiment på virkesmarknaden med hjälp av så kallade ”digitala tvillingar” – där skogen har flyttat in i datorn.

Fredrik Walter. Foto: Privat

Fredrik Walter

Han är ingen stor skogsägare – innehavet omfattar än så länge bara tio hektar, men få har nog bättre koll på träden i skogen än Fredrik Walter.

Själv beskriver Fredrik Walter sig som en ”virkesnörd av högsta rang”. Han har ett ganska stort lager virke som antingen är hämtat från egen skog eller köpt på Blocket. Virket förädlar han själv och använder för eget bruk.

– Jag har egen småskalig teknik för att köra ut virket ur skogen och sedan såga det. Hittills har det blivit bräder och plank som jag har använt i nya byggnader och till enklare möbler.

Fastigheten ligger i Lakaträsk, mellan Boden och Jokkmokk. När det är dags för avverkning väljer Fredrik Walter just de träd ut som ger det specifika virkessortiment som behövs för de bygg- och snickeriprojekt som är planerade.

Samlar viktig information i digital tvilling

I rollen som IT-entreprenör går han också gärna ut i skogen, men då i den digitala tvillingen – en tredimensionell modell av verklighetens skog. Tvillingen skapas genom att man samlar in stora mängder information om skogen – data som sedan bearbetas med artificiell intelligens (AI).

Enligt Fredrik Walter kommer den nya tekniken att kunna användas för att utveckla framtidens virkesmarknad. Med detaljerad information om enskilda träd kommer den digitala tvillingen att kunna identifiera virkessortiment och ge förslag på åtgärder. Det öppnar möjligheter för skogsägare att erbjuda produkter på en marknad för specialsortiment:

– Vi ser framför oss en digital tvilling där man kan identifiera enskilda träd och sortiment i skogen – från traditionella virkessortiment till stamblock, stolptimmer, tonträ till musikinstrument och båtdetaljer, för att nämna några exempel.

Potential att ge bättre avkastning från virket

Om en sådan idé ska kunna förverkligas får det inte kosta för mycket att samla in data om skogen.

– Tanken är att ta med en sensor som samlar in data varje gång vi är ute i skogen för att gallra, jaga, utföra någon form av skogsvårdsåtgärd eller inventera, säger Fredrik Walter och fortsätter:

– Sensorerna får inte vara för klumpiga och datainsamlingen behöver kunna ske kontinuerligt med hjälp av en människa, maskin eller en robot, till exempel en drönare som flyger i eller strax ovanför skogen. Datamängden kan sedan processas till en tredimensionell bild. Frågan är om skogsägarna kommer att vara intresserade av den nya tekniken?

– Jag tror att enskilda skogsägare skulle vara intresserade om vi visar att man kan välja ut delar av skogen och få bättre avkastning från virket.

Utvecklingen skulle också kunna gynna skogsägare som hellre vill “finlira” med hyggesfria metoder:

– Om man kan ägna sig åt ”cherry picking” och plocka ut de mest värdefulla sortimenten ur sin skog – då har man också råd med en dyrare avverkningsprocess, säger han.

Text: Malin von Essen

Den digitala tvillingen

  • Den skogliga digitala tvillingen är en tredimensionell, datadriven kopia av en specifik skog med träd, stenar, etcetera. Med hjälp av AI kommer tvillingen på sikt kunna lära sig göra skillnad mellan trädslag och hitta egenskaper som kvistighet och krokighet samt avgöra trädens volym, höjd och diameter.
  • Tvillingen skapas genom samling av platsbundna skogliga data, via sensorer på drönare, i en mobilkamera eller med mer avancerade lasersensorer.
  • Tekniken med digitala tvillingar förväntas utveckla beslutsfattandet inom många olika samhällsområden, till exempel skogsbruk, stadsplanering och byggande.
  • Den bygger på att data från flera källor kombineras med en geografisk position. Med maskininlärning och AI lär sig modellen beskriva egenskaperna i den fysiska verklighet som ska speglas.
Attefallshus. Foto: Fredrik Walter

Attefallshuset har Fredrik och hans fru Christina Walter byggt själva, delvis med virke från egen skog. Foto: Fredrik Walter

Om Fredrik Walter

  • IT-entreprenör i Boden och skogsägare i Lakaträsk, Norrbotten.
  • Jägmästare och doktor i skogsvetenskap med inriktning mot bild- och fjärranalys.
  • Grundade 1992 Dianthus, ett skogligt analysföretag med spetskompetens inom geografisk informationsanalys och fjärranalys.

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.