Svanå i Västerås

Gran. Foto: Ulrika Lagerlöf

Fastigheten är belägen i Västerås kommun i Västmanlands län. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte.

Kortfakta om fastigheten

Skog

Svanå har en total landareal om ca 1 100 hektar med 940 hektar produktiv skogsmark.

Skogen domineras av gran vilket utgör 58 % av virkesförrådet följt av 22 % löv och 20 % tall. Åldersfördelningen domineras av skog i åldern 30-40 år och därutöver är det relativt jämn fördelning mellan olika åldrar. Inom delar av gallringsskogarna kan man se viltskador av främst kronhjort. Området kännetecknas av relativt flack terräng med riklig förekomst av blockighet. Genom fastigheten rinner vattendraget Lillån.

Naturvärden

17 hektar av marken är avsatt som skog där naturvärden ska utvecklas eller bevaras. Eftersom fastigheten tidigare inte varit miljöcertifierad så ska vi nu utvärdera markerna och kartlägga områden som har förutsättning att utvecklas till områden med höga naturvärden. Vår ambition är att utöka andelen områden där naturvärden ska utvecklas eller bevaras till 50 hektar.

För besökaren

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Inom fastigheten har det varit angrepp av granbarkborre det senaste året varför vi nu närmaste åren kommer säkerställa att vi får bukt med detta samt att vi återplanterar de områden som vi tvingats avverka på grund av granbarkborre. Vi kommer även noga följa utvecklingen av förekomsten av viltskador för att kunna hantera detta så vi säkerställer skogar med god kvalitet även i framtiden. Vi ska även utreda möjligheterna att anordna en mindre våtmark.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olof Skoglund

Olof Skoglund

Fakta om Svanå

  • Areal: 1 100 hektar, varav 940 hektar skogsmark
  • Kommun: Västerås
  • I Skogssällskapets ägo sedan: År 2020
  • Förvaltas av: Olof Skoglund, +46 21 230 61, olof.skoglund@skogssallskapet.se