Dialog

#Dialog

– en julkalender om vikten av att lyssna på, och prata med, varandra.

Ordet dialog kommer från grekiskan och betyder ”genom samtal”. I 2018 års julkalender vill vi på Skogssällskapet lyfta vikten av att prata med varandra.

Den svenska skogen ska räcka till mycket. Den är central i omställningen till ett klimatsmart samhälle – för att vi ska bli fossilfria behöver vi använda skogen som resurs. Samtidigt är den enormt viktig för bevarandet av biologisk mångfald. Ofta går tillväxt och mångfald utmärkt att kombinera, men inte alltid. Och i samhällsdebatten låter det ofta som att klimatnytta och biologisk mångfald går helt stick i stäv med varandra.

På Skogssällskapet är vi fast övertygade om en sak: Ska vi komma framåt och nå en positiv utveckling för klimat, mångfald och ekonomi så måste vi prata med varandra. Olika intressen och perspektiv måste mötas, och en dialog måste föras.

Vi vet vad fördomar kan göra med vår förståelse av andra och andras perspektiv. Fördomar gör att vi tror oss höra det vi väntade oss att höra. Men kanske sa den andra parten något helt annat? I årets julkalender vill vi lyfta fram vikten av att lyssna, och vidga sina perspektiv – även om det är lite jobbigt ibland.

Nedan har vi samlat artiklar och reportage som på olika sätt vill främja en dialog inom skogsbranschen.

Artiklar & reportage

 1. God vilja nyckel till utveckling

  Hur stimuleras skogsägare att göra bra saker med sin skog? Vilka blir konsekvenserna om samhället inte tar tillvara skogsägarens goda vilja? Skogsvärden samlade fyra personer med olika perspektiv på skogsägande för ett samtal om detta.

 2. Forskaren Anna Sténs om polariserad äganderättsdebatt

  Är äganderätten hotad? Den frågan undersöks just nu i ett forsknings­projekt finansierat av Skogssällskapet. I en första studie har man tittat på debatten i tryckt media de senaste åren och den visar på en slags ”ekokammare” där få motröster hörs.

 3. Många perspektiv på tjäderhänsyn och artskydds­förordningen på Skogssällskapets exkursion 

  Regnet strilar ner mellan höga trädtoppar. Det är grått och mulet i skogen utanför Lerum, öster om Göteborg. Trots det har närmare 70 personer samlats ute i regnet, för orsaken till samlingen engagerar: Tjädern och artskyddsförordningen. Vilken anpassning

 4. Panelsamtal: Stereotyp bild av skogsskötsel hämmar skogsägare

  Skogsvärden bjöd in fyra personer till ett samtal om skogens stereotyper. Vilken är bilden av miljökämpen, skogsägaren och jägaren? Varför uppstår stereotyper? Kan förutfattade meningar om ”god skogsskötsel” hindra skogsägare att nå sina mål? Läs

 5. Skogen som arena för integration

  Skogen utgör mer än hälften av Sveriges yta. Om man som nysvensk kan ta till sig det som skogen har att erbjuda blir Sverige ett land med fler möjligheter, men i dag dominerar studenter med svensk bakgrund på de skogliga utbildningarna och statistik visar