Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkeskrönikan

#Virkeskrönikan

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Artiklar & reportage

 1. Virkeskrönikan: Biobränslet gör comeback

  För sju-åtta år sedan sa man att det skulle uppstå en brist på entreprenörer då biobränslemarknaden skulle öka gigantiskt. Grot skulle tas fram överallt och stubbar skulle brytas. Entreprenörerna skulle helt enkelt inte räcka till. Sedan vet alla hur det

 2. Virkeskrönikan: Oligopolet vittrar sönder

  Det som ofta kallas prisdiket i Mellansverige avser framförallt massaveden. Som vanligt är priset på massaved lägst i Svealand och södra Norrland. Men det händer ganska mycket just nu.

 3. Virkeskrönikan: Biodrivmedel ett vitt begrepp

  Nästan dagligen kan man läsa om olika biodrivmedel och projekt som startas upp. Begreppsförvirringen är nästan total. Ofta kan man också läsa att vår skog ska bidra till det förnyelsebara bränslet.

 4. Virkeskrönikan: Rundvirkesmarknaden börjar bli lite het

  För första gången på flera år har vi haft en större prisuppgång på massaveden och även timret har fått en justering uppåt. Än så länge är det dock nästan tvärstopp för prisutvecklingen i norra Sverige.

 5. Virkeskrönikan: Stark efterfrågan på den svenska virkesmarknaden

  Det är lätt att hitta positiva signaler på marknaden. Nästan oavsett vilken statistik man tittar på har kurvorna gått uppåt sedan botten 2008. Även den överblickbara framtiden ser bra ut, men det är ändå så att ”allting hänger på en skör tråd”.

 6. Virkeskrönikan: Det reala virkespriset har halverats sedan 1950-talet

  Skogsbrukets nettoresultat har legat i stort sett konstant sedan slutet av 1950-talet. Efter justeringar med konsumentprisindex (KPI) har alltså mycket lite hänt. Den svarta kurvan i diagrammet nedan visar utvecklingen.

 7. Virkeskrönikan: Stabilt – nästan tråkigt

  Just nu är den svenska rundvirkesmarknaden ganska stabil, ja nästan tråkig. Det finns gott om råvara, och trots pressade priser och liten lönsamhet sågar furusågverken för fullt och trävarorna säljs. Sågverken har så mycket råvara att de tvingas begränsa

 8. Virkeskrönikan: Het marknad för massaved

  Just nu satsar skogsindustrin stort runt Östersjön. I Sverige investeras 20 miljarder kronor, i Äänekoski i Finland byggs det ett bio-kombinat för 15 miljarder kronor – och ytterligare två, tre är under utredning.

 9. Virkeskrönikan: Framtidens biokombinat

  I Äänekoski i Finland bygger just nu Metsä Group ett hypermodernt massabruk. Frågan är om detta är framtiden; är det så här skogskombinaten kommer att se ut?

 10. Virkeskrönikan: Volatilt – men uppåt

  Under augusti och september höjdes timmerprislistorna på bred front i stora delar av landet. Ganska kort därefter kom dock signaler om att framför allt furumarknaden gick tungt, främst på grund av dollarbrist i Egypten. Det underliggande behovet av

Våra tjänster inom Virkeskrönikan