Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Virkeskrönikan

#Virkeskrönikan

Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

Artiklar & reportage

 1. Virkeskrönika: Ljuset i tunneln var coronatåget

  Skogssällskapets produktions- och virkeschef Pontus Larsson skriver om det aktuella läget på virkesmarknaden.

 2. Virkeskrönika: Är värmen det nya normalläget?

  Pontus Larsson, produktions- och virkeschef på Skogssällskapet, om det aktuella läget på virkesmarknaden.

 3. Virkeskrönikan: Virke och digitalisering

  Ibland känns det som att digitalisering ska vara lösningen på allt. Riktig så är det inte, men onekligen finns det en otrolig potential när vi pratar om digitala lösningar.

 4. Virkeskrönikan: Brexit och granen

  Storbritanniens utträde ur EU kommer att få konsekvenser för Sverige – inte minst avseende möjligheterna till handel. Storbritannien är Sveriges största exportmarknad för sågade trävaror – 70 procent av det vi exporterar till Storbritannien är trävaror av

 5. Virkeskrönikan: Biobränslet gör comeback

  För sju-åtta år sedan sa man att det skulle uppstå en brist på entreprenörer då biobränslemarknaden skulle öka gigantiskt. Grot skulle tas fram överallt och stubbar skulle brytas. Entreprenörerna skulle helt enkelt inte räcka till. Sedan vet alla hur det

 6. Virkeskrönikan: Oligopolet vittrar sönder

  Det som ofta kallas prisdiket i Mellansverige avser framförallt massaveden. Som vanligt är priset på massaved lägst i Svealand och södra Norrland. Men det händer ganska mycket just nu.

 7. Virkeskrönikan: Biodrivmedel ett vitt begrepp

  Nästan dagligen kan man läsa om olika biodrivmedel och projekt som startas upp. Begreppsförvirringen är nästan total. Ofta kan man också läsa att vår skog ska bidra till det förnyelsebara bränslet.

 8. Virkeskrönikan: Rundvirkesmarknaden börjar bli lite het

  För första gången på flera år har vi haft en större prisuppgång på massaveden och även timret har fått en justering uppåt. Än så länge är det dock nästan tvärstopp för prisutvecklingen i norra Sverige.

 9. Virkeskrönikan: Stark efterfrågan på den svenska virkesmarknaden

  Det är lätt att hitta positiva signaler på marknaden. Nästan oavsett vilken statistik man tittar på har kurvorna gått uppåt sedan botten 2008. Även den överblickbara framtiden ser bra ut, men det är ändå så att ”allting hänger på en skör tråd”.

 10. Virkeskrönikan: Det reala virkespriset har halverats sedan 1950-talet

  Skogsbrukets nettoresultat har legat i stort sett konstant sedan slutet av 1950-talet. Efter justeringar med konsumentprisindex (KPI) har alltså mycket lite hänt. Den svarta kurvan i diagrammet nedan visar utvecklingen.

Våra tjänster inom Virkeskrönikan