Skogsbilvägar kräver aktiv förvaltning

Skogsbilväg

Att hålla sin skogsväg i skick kan vara en utmaning, men det finns hjälp att få. Foto: Privat

Smarta lösningar för virkestransporter står högt upp på skogsbrukets lista över framtidsfrågor. Mikael Bergqvist, forskare på Skogforsk, menar att skogsbolag och privata skogsägare kommer att behöva göra stora insatser i skogsbilvägnätet för att undvika att det blir en flaskhals i framtidens transportsystem.

Skogforsk har visat att skogsbrukets transporter skulle kunna minska sina koldioxidutsläpp med 44 000 ton varje år om man ökar den maximalt tillåtna bruttovikten för lastbilar till 74 ton från 60 ton på hela det statliga vägnätet. Tyngre fordon skulle kunna göra det möjligt att minska antalet fordon med upp till 20 procent – från dagens 1 800 fordon till cirka 1 450.

Den 1 juli 2018 öppnade trafikverket upp 11 800 km väg till vägklass BK4, vilket innebär att motsvarande 12 procent av det statliga vägnätet nu är tillgängligt för 74-tonslastbilar. Mikael Bergqvist berättar att en inventering av delar av skogsbilvägnätet visar att de flesta vägar klarar 74 ton, men att det finns broar i det skogliga vägnätet som behöver ses över.

– Vissa äldre broar på skogsbilvägnätet byggdes då bruttovikten var 51,2 ton och klarar därför knappt dagens fordon. Dessa broar kommer att behöva åtgärdas om skogsägarna ska kunna ta tillvara fördelarna med framtidens fordon, det vill säga bättre transportekonomi och mindre koldioxidutsläpp.

Bra skogsbilvägar ger bättre totalekonomi

Han anser att aktiv förvaltning av skogsbilvägar är en viktig fråga för framtiden.

– Allt talar för en mer aktiv förvaltning av skogsbilvägnätet: tyngre transporter, mildare vintrar och ett mer frekvent utnyttjande av vägarna till följd av mindre, mer utspridda trakter, intensivare skötsel och höga krav från industrin på virkesleveranser året runt. Allt detta kräver att man är aktiv i sitt ägande av skogsbilvägar. En bra skogsbilväg leder till ett ökat intresse för skogsägarens virke och en bättre totalekonomi.

Att hålla sin del av vägnätet i skick kan kanske kännas som en utmaning, men det finns mycket kunskap att ta del av när det gäller skogsbil­vägar, exempelvis på Skogskunskap.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., berättar Mikael Bergqvist.

– Skogsföretagen och Skogsstyrelsen håller också informationsträffar, och vi på Skogforsk jobbar med forskning om skogsbilvägar, så surfa gärna in på vår webbplats för att ta del av de senaste resultaten.

Text: Malin von Essen

Våra tjänster

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.