Virkesadministratörens roll: att se till att allt går korrekt till

Cassandra Ramstedt, virkesadministratör på Skogssällskapet. Foto: Fredrik Bankler

Cassandra Ramstedt, virkesadministratör på Skogssällskapet. Foto: Fredrik Bankler

Som virkesadministratör på Skogssällskapet sitter Cassandra Ramstedt mitt i dataflödet från skog till industri. Hennes uppgift är att se till att alla delar av virkesaffären går rätt till.

Vad gör en virkesadministratör?

– Jag och mina kollegor sköter det administrativa arbetet i bakgrunden, vi ser till att kontrakt och prislistor finns på plats och att virkesaffären går korrekt till hela vägen från markägaren, via oss och till våra köpande virkeskunder.

Hur kommer du i kontakt med dataflödet mellan skog och industri?

– Det är informationen från Biometria som ligger till grund för våra prislistor och för faktureringen. Vårt jobb är att tolka virkesavtalen, sätta upp en matris för priser på olika kvaliteter, längder och dimensioner samt skapa listor som innehåller överenskomna provisioner och tillägg eller avdrag. Vi kontrollerar även certifierade volymer och ser till att de blir behandlade på rätt sätt.

Alla dessa data – vad har de för betydelse för den som är skogsägare?

– Det som är poängen med Biometria är att det är ett gemensamt, transparent och opartiskt system som hela virkessverige använder. Det gör att den som är markägare kan känna sig trygg med att affären har gått rätt till.

Vad ser du för möjligheter med all den information som finns tillgänglig idag?

– Förutom att data från mätningen är ett bra sätt för oss att följa upp flödet från skog till slutkund, så är möjligheten till rättvis prissättning en annan fördel. De detaljerade mätningarna gör att skogsägaren kan få rätt pris för rätt volym.

Hur kan skogsnäringen dra nytta av informationen i framtiden?

– Vi använder mycket data redan idag. Till exempel vid stockmätning får vi en detaljerad mätning av varje stock och det gör att vi kan kalibrera apteringen* och se till att vi använder varje träd på bästa sätt. Jag tror att efter hand som teknikutvecklingen går framåt och mätinstrumenten blir noggrannare och säkrare, så kommer vi att få en ännu bättre uppföljning som gör att vi kan skapa bättre prognoser och modeller, både i skogen och på industrierna. På så sätt kan skogsägaren få ut mesta möjliga värde av sin skog.

Text: Monica Forsberg

*När man apterar kapar man en stock i olika längder för att passa olika sortiment.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.