Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019.

Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018

Hållbarhetsredovisningen omfattar verksamhet som bedrivs inom Stiftelsen Skogssällskapet och dess helägda bolag i Sverige under verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2019. I redovisningen ingår också i vissa delar verksamhet som bedrivs hos våra förvaltningskunder, det vill säga på mark som inte ägs av Skogssällskapet. Detta framgår i detalj i respektive avsnitt. Redovisningen är uppdaterad enligt GRI Standards, Core Option.

Har du frågor? Kontakta:

Lotta Möller, hållbarhetschef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Karin Fällman, hållbarhetschef

08-789 89 62

karin.fallman@skogssallskapet.se