Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020.

Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020

Hållbarhetsredovisningen omfattar verksamhet som bedrivs inom Stiftelsen Skogssällskapet och dess helägda bolag i Sverige under verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2020. I redovisningen ingår också i vissa delar verksamhet som bedrivs hos våra förvaltningskunder, det vill säga på mark som inte ägs av Skogssällskapet. Detta framgår i detalj i respektive avsnitt. Redovisningen är uppdaterad enligt GRI Standards, Core Option.

Har du frågor? Kontakta:

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef

08-789 89 62

karin.fallman@skogssallskapet.se