Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018.

Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018

Hållbarhet är tillsammans med globalisering, urbanisering och digitali­sering en av dagens mega­trender. Skogssällskapet har verkat för en hållbar utveckling av skog och mark i mer än hundra år, och ändamålet för Stiftelsen Skogssällskapet är att verka för skogshushållning och naturvård. Genom att hjälpa privata och offentliga skogsägare att utveckla och förvalta sin skogsmark på ett sätt som är ekonomiskt lönsamt, samtidigt som det är ekologiskt och socialt hållbart, kommer vi närmare stiftelsens mål.

Hållbarhetsredovisningen omfattar verksamheten som bedrivs inom Stiftelsen Skogssällskapet och dess helägda bolag under verksamhetsåret 1 september 2017 till 31 augusti 2018. I redovisningen ingår också i vissa delar verksamhet som bedrivs hos våra förvaltnings­kunder, det vill säga på mark som inte ägs av Skogssällskapet. Detta framgår i detalj av respektive avsnitt.

Redovisningen är upprättad enligt GRI Standards, Core Option.

Har du frågor? Kontakta:

Lotta Möller, hållbarhetschef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Karin Fällman, hållbarhetschef

08-789 89 62

karin.fallman@skogssallskapet.se