Hållbarhets­redovisning

Här kan du läsa Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2023.

Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2023

Denna hållbarhetsredovisning omfattar verksamhet som bedrivs inom Stiftelsen Skogssällskapet (organisationsnummer: 857201–5546) och dess helägda bolag i Sverige under verksamhetsåret
1 januari till 31 december 2023.
I redovisningen ingår också i vissa delar verksamhet som bedrivs hos våra förvaltningskunder, det vill säga på mark som inte ägs av Skogssällskapet. Detta framgår i detalj i respektive avsnitt.

Har du frågor? Kontakta:

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf

Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef

08-789 89 62

karin.fallman@skogssallskapet.se