Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Folkhälsa

#Folkhälsa

Skogens roll för folkhälsan blir allt mer uppmärksammad, och 2017 kom ordet "skogsbad" in som nyord på Språkrådets nyordslista.

Här har vi samlat artiklar som handlar om just folkhälsa kopplat till skog och skogsbruk.

Artiklar & reportage

 1. Tredje advent – en kunskapsgåva om skogen som plats för återhämtning

  Julen förknippas för många med stress inför julhandling, städning och matlagning. Gå ut i skogen, säger Ann Dolling som forskar på skog och hälsa. Då får hjärnan en paus och möjlighet till återhämtning.

 2. Fraktaler kan bidra till återhämtning

  Forskning visar att skogen kan hjälpa till att bota stresstillstånd. En förklaring kan vara naturens egna självupprepande – fraktala – mönster.

 3. Naturen är vår nya religion

  Skogsavverkning och hyggen väcker starka känslor. "Naturen är vår motsvarighet till många andra länders religion", säger Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU. "När någon angriper och förstör naturen kan det väcka väldigt starka

 4. Paddling för nysvenskar ger positiva erfarenheter av naturen

  Allemansrätten är en självklarhet för många av oss som bor i Sverige. Men för den som kommer ny hit är det oftast en helt okänd företeelse. Skogssällskapet driver under 2016 ett projekt för att nysvenskar ska få möjlighet att uppleva den svenska naturen –

 5. Johan Ranbrandt: Folk ska få nyttja skogen

  Passion är drivkraften på Fursteli Gård vid Storsjöns strand i Marieby strax söder om Östersund. Skogsägaren och friluftsföretagaren Johan Ranbrandt välkomnar allmänheten att använda gårdens motionsspår kostnadsfritt året runt.

 6. Sprid kunskap om allemansrätten

  – Skador på naturen och bristande respekt för markägares intressen kan inte försvaras inom ramen för allemansrätten.

 7. Stressa ner i skogen

  Skogen kan spela en viktig roll i återhämtning från bland annat stressjukdomar. Nu visar forskare vid SLU att det finns sätt att beräkna hur rehabiliteringsvänlig en skog är och hur mycket det kostar för skogsägare att anpassa sin skog.

 8. Forskaren Erland Mårald vill ha fler idéer och vidare perspektiv

  Dagens svenska skogar skapades för fyra, fem, sex generationer sedan. Målet var ett, oomtvistat och tydligt: hög skogsproduktion som skulle skapa tillväxt och välfärd. "Men med fler idéer om handlingsalternativen då hade vi haft en större skoglig bredd i

 9. Skog på recept

  Dagens moderna samhälle med en tuff arbetsmarknad, ständiga krav och konstant digital uppkoppling kan skapa utbrändhet. Att tillbringa tid i skogen kan vara en lösning.

 10. Skogen skrämmer

  Skogsbesöken har på 20 år minskat med en tredjedel. Den största förändringen står barnen för. Deras skogsbesök har halverats. – Vi vågar inte släppa ut ungarna, säger professor Lars Kardell. Allra minst i skogen.