Tredje advent – en kunskapsgåva om skogen som plats för återhämtning

Julen förknippas för många med stress inför julhandling, städning och matlagning. Gå ut i skogen, säger Ann Dolling som forskar på skog och hälsa. Då får hjärnan en paus och möjlighet till återhämtning.

– Tänk på alla de beslut som vi fattar hela tiden. När vi sitter vid datorn, när vi kör bil, när vi möter någon på stan. Hela det här samhället, som är så effektivt, bygger på att vi hela tiden fattar små, snabba beslut. Längre tillbaka i historien har den typen av snabba beslut ofta handlat om att springa ifrån något eller springa ifatt något – korta ruscher som adrenalinpåslaget är kopplat till. Men i dag går vi på högvarv hela tiden.

Ann Dolling är lektor på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå och forskar inom skog och hälsa. Hon och hennes kollegor har bland annat forskat på vilken typ av skog som ger återhämtning vid stressjukdomar, och hur man kan kombinera en lönsam virkesproduktion med rehabiliteringsskog.

– När du går ut i skogen och bara låter alla sinnen vara öppna för intryck så vilar hjärnan, den får lagom mycket stimuli, säger Ann.

Ann Dolling, Sveriges lantbruksuniversitet

Ann Dolling. Foto: Ulrika Lagerlöf

Fraktaler hjälper hjärnan att vila

Det finns forskning som visar att fraktaler – den återupprepning av mönster som förekommer i naturen – ger hjärnan lagom mycket stimuli. Det är ett av skälen till att naturen är vilsam.

– Det är nyttigt att omslutas av skogen. Att bara gå ut och sätta sig och bara vara i naturen – känna, lukta och höra. Det är återhämtande, säger Ann.

På SLU i Alnarp har forskning bedrivits under många år med hjälp av en rehabträdgård.

– I södra Sverige fungerar det ju jättebra med en trädgård. Men ju längre norrut i Sverige vi kommer desto kortare är trädgårdssäsongen. Skogen är nära i norra Sverige, och skogen är öppen för alla.

Skoglig kunskap kombineras med stressforskning

Det var med inspiration från forskningen i Alnarp som Ann och hennes kollegor började forska inom skog och hälsa i Umeå. Kunskaperna om skog byggdes ihop med resultaten från svensk och internationell stressforskning. Och så började arbetet med att försöka ta reda på om skogen kan bota utmattningssyndrom.

– Vi jobbade med en svår målgrupp – långtidssjukskrivna – och en alldeles för kort tidsram. Ändå fick vi ett resultat som visade att de som deltog återhämtade sig och började ta tag i sina liv och började planera för sin framtid. Men helt friska blev de inte, berättar Ann.

Mer omfattande vetenskapliga bevis för att hjärnan påverkas positivt har än så länge saknats, något som Ann berättar nu äntligen är på gång.

– På Stanford University i Kalifornien har man lyckats titta på hjärnan och se vilka centra som påverkas – och att de verkligen påverkas av naturen. När Stanford lyckas, då blir det etablerat, säger Ann.

Ann berättar att man i USA också har börjat betrakta rekreation som en ekosystemtjänst, och en väldigt viktig sådan. Något som också ger området mer legitimitet.

Vad är ditt bästa tips för att hantera julstressen?

– När solen tittar fram, försök hitta den där timmen när du kan ta sittunderlaget med dig ut och en termos med något varmt att dricka. Så bara sätter du dig ner och låter dig översköljas av naturen. Bara en timme. Jag gör så nu förtiden. Det är mitt sätt att överleva.

TEXT: Ulrika Lagerlöf

Om Ann Dolling

Titel: Universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel och vice dekan med ansvar för lika villkorsfrågor på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå.

Expert på: Skog och hälsa, skog och genus, skog och integration och längre tillbaka skoglig vegetationsekologi. Ann disputerade inom föryngring på krigsförande växter (som örnbräken).

Har tidigare forskat på: Har inom skog och hälsa deltagit i ett antal projekt, där forskarna bland annat har visat att man på landskapsnivå kan bedriva ett skogsbruk som både tar hänsyn till rehabiliteringsskog och virkesproduktion.

Arbetar just nu med:

  • Lika villkor och genusfrågor på fakulteten där målet är att fakulteten ska vara en jämställd och attraktiv studie- och arbetsplats för alla.
  • Skogen som integrationsarena. Det långsiktiga målet är landsbygdsutveckling, där nyanlända ska komma in i ett socialt och kulturellt sammanhang.

Bor: I Umeå, men kommer ursprungligen från Borås.

Tycker om att: Vara i skogen och i sin stuga, där skogen och en bäck ligger alldeles intill.

Våra tjänster

Vi bidrar till utveckling

Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Vill du prenumerera...

...på vårt nyhetsbrev?

Fyll i din e-postadress här. Nyhetsbrevet innehåller tips och ny kunskap och skickas ut en gång i månaden.

...på Tidningen Skogsvärden?

Fyll i dina uppgifter här. Tidningen skickas därefter kostnadsfritt hem till dig fyra gånger per år.