Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Miljösatsning med god ekonomi

Markägaren Carl Kuylenstierna ser enbart positivt på våtmarkssatsningen.

Nyligen sattes spaden i marken för två våtmarksprojekt på Sperlingsholms ägor, strax utanför Halmstad. Carl Kuylenstierna ser våtmarkerna som en viktig miljösatsning med goda ekonomiska villkor.

De områden som däms upp var tidigare sank betesmark och en del skogsmark som varit i princip obrukbar.

– Nu får vi sex hektar vatten som omges av en bättre kulturmiljö och klart mer intressant flora och fauna. Inte minst hoppas vi på ett kraftigt ökat fågelliv och goda jaktmöjligheter. Samtidigt kommer vattnen att fungera som effektiva kvävefällor och minimera näringsläckaget ut i havet, säger markägaren Carl Kuylenstierna.

– Jag ser bara positivt på satsningen. Det är en rolig grej att göra, och fördelarna är många. De ekonomiska stöd som ges för att etablera våtmarker är bra. Men vi gör inte det här för att tjäna pengar, utan för oss kommer det att kosta cirka 200 000 kronor. Vi tycker att det är väl använda pengar.

Carl Kuylenstierna anlitade Skogssällskapets Carl Pfeiff för att anlägga våtmarkerna.

– Calle har varit till stor hjälp, och när han håller i projektet känner jag mig trygg i att det blir rätt från början. Han är kunnig och erfaren och månar om att det vatten som anläggs smälter in i naturen.

– För mig är det av stor vikt att härlighetsvärdet höjs. Det kommer att bli en fin och vacker miljö för alla som vistas här. Tack vare vattnen och allt positivt de för med sig blir en del av fastigheten mer attraktiv. Och det kan ju förhoppningsvis även leda till att markvärdet höjs framöver, avslutar Carl Kuylenstierna.

Jordbruksverkets bidrag till miljöinvesteringar av olika slag ändras från år till år.

För att ta reda på vad som gäller just nu, besök Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.