Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Ekonomi

#Ekonomi

För många skogsägare är skogen en viktig del av ekonomin. Vilka beslut man fattar kan få enorma konsekvenser eftersom det ofta är stora belopp det rör sig om.

Här samlar vi artiklar som ger råd och tips för den skogliga ekonomin. Hur man kan använda skogskontot, hur skatten kan planeras, vad man ska tänka på inför ett generationsskifte och lönsamhet i olika skogliga åtgärder.

Artiklar & reportage

 1. Skogsindex: Försäljning till våren? Börja putsa nu!

  – Det börjar bli tjatigt, men jag kan inte se andra tecken än en fortsatt sval fastighetsmarknad. Det råder i princip samma avvaktande läge som under det senaste året, säger Ulrik Abelson, Skogssällskapets fastighetsexpert.

 2. Skogsindex: Planera din försäljning i god tid

  Virkespriserna sjunker på bred front och sågverken har problem. Det är bara att konstatera att Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – fortsätter att öka över hela landet.

 3. Skogsindex: Avvakta med svårsålda objekt

  Med fortsatt sjunkande virkespriser och osäkert ränteläge är trenden att Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – fortsätter att krypa uppåt.

 4. Svårare att ta över när Skogsindex stiger

  Skogssällskapets Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – har ökat något. Fastighetspriserna har planat ut på en relativt hög nivå, samtidigt som virkespriserna har stagnerat. Det gör det tufft att ta över en skogsfastighet – allt

 5. Skogsindex påverkar generationsskiftet

  Fastighetspriserna ökar i söder. Från Dalarna och norrut är de stabila. När samtidigt virkespriserna viker ökar Skogsindex. – Det kan vara bekymmersamt för den som ska ta över en skogsfastighet, säger Ulrik Abelson, fastighetsexpert på Skogssällskapet.

 6. Planera generationsskiftet – tänk efter före

  Planera generationsskiftet i tid. Tänk noga igenom de olika juridiska, ekonomiska och inte minst de känslomässiga alternativen. Och anlita experthjälp. Det är juristen Ann-Louise Schagerströms råd till alla som står inför ett generationsskifte av sin

 7. Dags för generationsskifte? Gåva eller köp?

  Skogssällskapets ekonomikonsult Ingvar Nilsson berättar om för- och nackdelar med att genomföra ett generationsskifte som köp respektive gåva.

 8. Samägande – neutralt och rättvist med professionell förvaltare

  Skogssällskapets förvaltare Mikael Edman sköter syskonen Tängdéns fastighet. Tillsamman med kollegan, skogsekonomen Ann-Louise Schagerström, kan han stå neutral och ge de bästa råden.

 9. Generationsskiftet: Tänk efter - och gör det som passar dig!

  När Helena Tängdén och hennes bror Mats tog över föräldragården ville de göra det efter sina egna förutsättningar. De sålde byggnaderna och tog hjälp av proffs på skogsförvaltning. Och de köpte skogen istället för att få den som gåva. "Resultatet blev

 10. 100-tals miljarder byter ägare

  Svenskt skogsbruk står inför ett omfattande generationsskifte. Mer än en tredjedel av landets alla skogsägare har nått pensionsålder och utvecklingen pekar mot ett allt större utbud av skogsfastigheter.