Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Hållbarhet - så tycker vi: Olika syn på hållbarhet

  Åsikterna om hur skogsbruket sköter skogen går isär. Här svarar företrädare för skogsindustrin, naturvården och friluftslivet på hur de ser på hållbarhet.

 2. Skogsprogrammet - Så tycker vi: Synpunkter på samsyn

  Alla måste inte vara överens. Men en gemensam grundsyn på vad hållbarhet innebär är nödvändig.

 3. Nationellt skogsprogram: Kroka arm för skogen!

  – Tanken med det här arbetet är att alla ska kroka arm och dra åt samma håll. Det säger Agnetha Alriksson, som är projektledare på Näringsdepartementet för arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram för Sverige.

 4. Bångstyrighet kräver dialog

  – I Sverige finns många olika aktörer som vill vara med och påverka den långsiktiga förvaltningen av svensk skog. Många har också legitim grund för det. Det gör Sverige speciellt vid en internationell jämförelse, säger Camilla Sandström, docent i

 5. Utmaningen är att bruka och bevara

  – Vi behöver mer kunskap om hur konflikter som rör skogen kan tas om hand. Det svarar Lisa Sennerby Forsse på frågan om vi har tillräcklig kunskap för att bruka skogen på ett långsiktigt hållbart sätt.

 6. Första advent: Skogens gåvor – En plats för dig och mig 

  Sitta på en stubbe, känna mossa under skosulorna och göra absolut ingenting. Hur låter det?

 7. Skottland – ett skogligt mångbruksland

  Skogssällskapet reste till Skottland för att få inspiration och nya perspektiv på förvaltning och skogsskötsel för olika mål. Vi fick bland annat lära oss mer om styrning mot flera och differentierade mål och hur visualiserade framtidsscenarier kan

 8. Björn Sprängare vill utveckla inhemskt skogsägande i Baltikum

  Sedan drygt tio år hjälper Skogssällskapet svenskar att köpa och förvalta skog i Lettland. Nu finns Skogssällskapet även i Estland och Litauen. Men även det inhemska skogsägandet måste öka och utvecklas, menar Björn Sprängare.

 9. Skogspris till Leif Jougda

  Föreningen Skogen har i år delat ut Greve Carl Bernadottes skogspris till Leif Jougda, specialist på frågor om skogsbruk och rennäring hos Skogsstyrelsen.

 10. Nya målbilder för god miljöhänsyn

  Under 2015 har arbetet med målbilder för god naturhänsyn gått in i en ny fas, bland annat med inriktning på samråd mellan skogsbruket och dess olika intressenter.