Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Politik & samhälle

#Politik & samhälle

Skogen täcker omkring 70 procent av Sverige och skogsindustrin är en av Sveriges största industrier. Så nog är skogen en viktig resurs för hela samhället. 

Vilka beslut som fattas och hur opinionen förhåller sig till skog och skogsbruk är viktiga frågor, för att det ska finnas förutsättningar för en hållbar utveckling i skogen.

Här samlar vi artiklar som handlar om politik och myndighetsbeslut som berör skogen och skogsbruket. Här finns också artiklar som lyfter skogsbruket ur ett samhällsperspektiv.

Artiklar & reportage

 1. Tjädern: Skyddad men jaktbar

  Tjädern är både skyddad och möjlig att jaga. Enligt Per Risberg på Naturvårdsverket beror det på EU:s fågeldirektiv från 1979.

 2. Ny bok: Svensk sågverksnäring 1850–2010

  En praktfull bok, om den svenska sågverksnäringens historia 1850–2010, har nyligen kommit ut.

 3. Målbilder – visar miljöerna som kräver hänsyn

  Skogsägare som har tjäder på sin mark kan använda Skogsstyrelsens målbilder som stöd i planeringen av skogsskötseln.

 4. Ny kunskap om habitat banking

  Finns det sätt för människan att bygga nödvändig infrastruktur utan nettoförlust av biologisk mångfald?

 5. Naturvårdsavtal för sociala värden

  Från 1 januari 2015 kan skogsägare teckna naturvårdsavtal med staten för att skydda områden med höga sociala värden.

 6. Habitat banking – nytt sätt att använda skogsmark?

  Med ekologisk kompensation kan exploatering och annan markanvändning göras mer hållbar. Kanske kan det också skapa nya affärsmöjligheter för skogsägare? Skogssällskapet har med hjälp av konsultföretagen Enetjärn Natur och Kairos Future tittat närmare på

 7. "Körskadorna blir allt värre"

  De långsiktiga klimatförändringarna, med mindre tjäle och längre perioder med regn, medför att körskadorna ökar och blir en allt större utmaning för skogsbruket.

 8. Fler skogsägare försäkrar när riskerna ökar

  Försäkringsbolagen tror att riskerna för skogsskador ökar på grund av den globala uppvärmningen. Det påverkar skogsägaren och dennes försäkringar.

 9. Ökad tillväxt - men till vilket pris?

  Varmare klimat medför risker för skogsbruket. Skogsstyrelsens klimatspecialist, Hillevi Eriksson, ger skogsägarna råd om hur de kan minimera och förebygga de negativa effekterna av ett varmare klimat.

 10. Bättre miljöhänsyn än väntat

  Skogsbruket tar mer miljöhänsyn än vad man tidigare trott, konstaterar Skogsstyrelsen.